งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อ 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ

3 1. การแสดงผลบน จอคอมพิวเตอร์ Pixel ( พิกเซล ) คือ จุดภาพ เป็นหน่วยของจุดสีที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ หรือเครื่องพิมพ์ เช่น 100pixel คือ มี 100 จุดสี resolution ( เรสโซลูชั่น ) คือ ความ ละเอียดของจุดภาพ เป็นขนาด pixel ของภาพ คือ กว้าง x ยาว เช่น 800x600 คือ กว้าง 800 จุดสี ยาว 600 จุดสี ยิ่งมากยิ่งดี Dept ( เด็พ ) คือ ความเข้มหรือความลึก ของจุดสี

4 เปรียบเทียบ resolution ภาพที่มีความละเอียด Resolution ต่ำ ( มีจำนวนเม็ดสีน้อย ) ภาพที่มีความละเอียด Resolution สูง ( มีจำนวนเม็ดสีมากกว่าใน ขณะที่มีพื้นที่เท่ากัน )

5 2. ชนิดของกราฟิก ในระบบคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด คือ 1. แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือเรียกอีก อย่างว่า Bitmap) 2. เวกเตอร์ (Vector Graphic)

6 แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือ เรียกอีกอย่างว่า Bitmap) เป็นวิธีสร้างภาพดิจิตอลแบบเรียงจุดสีเป็นตารางตาม แนวนอนและแนวตั้ง เมื่อจัดเก็บเป็นภาพจะเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง ภาพแรสเตอร์ได้จากการวาดภาพในโปรแกรมกราฟิก เช่น Paint brush, PS และจากอุปกรณ์นำเข้า เช่น กล้อง ดิจิตอล, สแกนเนอร์ ชนิดของกราฟิกแบบแรสเตอร์ ได้แก่ BMP, PCX,TIFF, GIF และ JPEG นามสกุลไฟล์ power point คือ. pptx นามสกุลไฟล์ word คือ.docx นามสกุลไฟล์ excel คือ.xlsx

7 เวกเตอร์ (Vector Graphic) เป็นรูปที่จัดเก็บโดยกำหนดลักษณะ ตำแหน่ง ขนาด และสีของภาพ เช่น ภาพ วงกลม จะระบุจุดศูนย์กลางและรัศมีของ ภาพไว้ ข้อดี แก้ไขภาพเป็นส่วนๆได้ โดยไม่มีผลกระทบ ต่อส่วนอื่นๆ สามารถย่อ / ขยายภาพได้ โดยคุณภาพไม่ เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่สร้างภาพเวกเตอร์ ได้แก่ Illustrator

8 3. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็น เครื่องมือกระตุ้น ความสนใจของผู้ที่เข้ามาชมงานนำเสนอ ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงลำดับ ของภาพนิ่ง ตามท่าทางต่างๆ

9 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บ เพจ เป็นการนำเสนอที่สามารถเผยแพร่ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

10 การสร้างเว็บสามารถทำได้หลาย โปรแกรม / วิธี เช่น โปรแกรม MS Office Publisher Content Management System (CMS) เป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ช่วย อำนวยความสะดวกในการสร้างและ บริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น Joomla, Mambo, PHP nuke

11 งานท้ายบท สร้างผลงาน animation


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google