งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การนำเสนองาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การนำเสนองาน

2 หัวข้อ การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ชนิดของกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ

3 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์
Pixel (พิกเซล) คือ จุดภาพ เป็นหน่วยของจุดสีที่เกิดขึ้นบนหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์ เช่น 100pixelคือ มี100จุดสี resolution (เรสโซลูชั่น) คือ ความละเอียดของจุดภาพ เป็นขนาดpixelของภาพ คือ กว้างxยาว เช่น 800x600 คือ กว้าง800จุดสี ยาว600จุดสี ยิ่งมากยิ่งดี Dept (เด็พ) คือ ความเข้มหรือความลึกของจุดสี

4 เปรียบเทียบ resolution

5 2. ชนิดของกราฟิก ในระบบคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด คือ
1. แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือเรียกอีกอย่างว่า Bitmap) 2. เวกเตอร์ (Vector Graphic)

6 แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือเรียกอีกอย่างว่า Bitmap)
เป็นวิธีสร้างภาพดิจิตอลแบบเรียงจุดสีเป็นตารางตามแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อจัดเก็บเป็นภาพจะเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง ภาพแรสเตอร์ได้จากการวาดภาพในโปรแกรมกราฟิก เช่น Paint brush, PS และจากอุปกรณ์นำเข้า เช่น กล้องดิจิตอล, สแกนเนอร์ ชนิดของกราฟิกแบบแรสเตอร์ ได้แก่ BMP, PCX,TIFF, GIF และ JPEG นามสกุลไฟล์ power point คือ . pptx นามสกุลไฟล์ word คือ .docx นามสกุลไฟล์ excel คือ .xlsx

7 เวกเตอร์ (Vector Graphic)
เป็นรูปที่จัดเก็บโดยกำหนดลักษณะ ตำแหน่ง ขนาด และสีของภาพ เช่น ภาพวงกลม จะระบุจุดศูนย์กลางและรัศมีของภาพไว้ ข้อดี แก้ไขภาพเป็นส่วนๆได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ สามารถย่อ/ขยายภาพได้ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่สร้างภาพเวกเตอร์ ได้แก่ Illustrator

8 3. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นเครื่องมือกระตุ้น ความสนใจของผู้ที่เข้ามาชมงานนำเสนอ ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงลำดับของภาพนิ่ง ตามท่าทางต่างๆ

9 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ
เป็นการนำเสนอที่สามารถเผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

10 การสร้างเว็บสามารถทำได้หลายโปรแกรม/วิธี เช่น
โปรแกรม MS Office Publisher Content Management System (CMS) เป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น Joomla , Mambo, PHP nuke

11 งานท้ายบท สร้างผลงาน animation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google