งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement

3 OUTCOME 43 ราย

4 www.themegallery.com OUTCOME 69 ราย

5 www.themegallery.com

6 OUTCOME

7 www.themegallery.com OUTCOME

8 YearSolid tumorLymphoma 2556385 2557548 OUTCOME ปี 2556 ปี 2557

9 www.themegallery.com

10 OUTCOME

11 www.themegallery.com OUTCOME

12 (Wilcoxon sign rank test : SPSS V16.0) ค่าเฉลี่ย Pre-Test ค่าเฉลี่ย Post-Test (P value <0.05) ปี 2556 (N=43) 54.7697.55 P=0.001 ปี 2557 (N=69) 54.3895.38 P=0.001 OUTCOME

13 www.themegallery.com

14 324 ครั้ง OUTCOME

15 www.themegallery.com 417 ครั้ง OUTCOME

16 www.themegallery.com

17 appendix o Dosage too low o Dosage too high o Adverse Drug event o Drug Interaction o Additional Drug therapy o Wrong Drug therapy/ Inappropriate Drug therapy o Non-compliance Strand et al. (1990)

18 OUTCOME 2 nd Grade NCI Guideline + Rare S/E Medication Reconcile + S/E management Patient Misunderstanding Significant DI (Warfarin -5FU) 79 59 6 4 94 DRPs NCI : National Cancer Institute

19 www.themegallery.com 240 DRPs ปี 2557 2 nd Grade NCI Guideline + Rare S/E Medication Reconcile + S/E management Patient Misunderstanding Significant DI (Warfarin -5FU)

20 www.themegallery.com

21 o ปัญหาจากการสื่อสาร o ความเห็นอื่นๆ o ติดตามไม่ได้ OUTCOME

22 o ปัญหาจากการสื่อสาร o การประเมินผู้ป่วยของ แพทย์และเภสัชกร o Non-compliance

23 OUTCOME

24 www.themegallery.com

25 LOGO [ Add your company slogan ]


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google