งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement

3 OUTCOME 43 ราย

4 OUTCOME 69 ราย

5

6 OUTCOME

7 OUTCOME

8 YearSolid tumorLymphoma OUTCOME ปี 2556 ปี 2557

9

10 OUTCOME

11 OUTCOME

12 (Wilcoxon sign rank test : SPSS V16.0) ค่าเฉลี่ย Pre-Test ค่าเฉลี่ย Post-Test (P value <0.05) ปี 2556 (N=43) P=0.001 ปี 2557 (N=69) P=0.001 OUTCOME

13

14 324 ครั้ง OUTCOME

15 417 ครั้ง OUTCOME

16

17 appendix o Dosage too low o Dosage too high o Adverse Drug event o Drug Interaction o Additional Drug therapy o Wrong Drug therapy/ Inappropriate Drug therapy o Non-compliance Strand et al. (1990)

18 OUTCOME 2 nd Grade NCI Guideline + Rare S/E Medication Reconcile + S/E management Patient Misunderstanding Significant DI (Warfarin -5FU) DRPs NCI : National Cancer Institute

19 240 DRPs ปี nd Grade NCI Guideline + Rare S/E Medication Reconcile + S/E management Patient Misunderstanding Significant DI (Warfarin -5FU)

20

21 o ปัญหาจากการสื่อสาร o ความเห็นอื่นๆ o ติดตามไม่ได้ OUTCOME

22 o ปัญหาจากการสื่อสาร o การประเมินผู้ป่วยของ แพทย์และเภสัชกร o Non-compliance

23 OUTCOME

24

25 LOGO [ Add your company slogan ]


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ACTIVITIES o Objective o Common S/E o Specific S/E o S/E management o Nutrition o Supplement o Q&A o Encouragement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google