งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. www.themegallery.com นายทะเบียนตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ / นาย ทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน...  นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. www.themegallery.com นายทะเบียนตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ / นาย ทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน...  นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียน..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 www.themegallery.com นายทะเบียนตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ / นาย ทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน...  นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียน...  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง  นายทะเบียน

3 LOGO www.themegallery.com นายทะเบียนผู้รับแจ้ง  นายทะเบียนอำเภอ นาย ทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลาง แต่งตั้ง โดยกำหนด กรอบอำนาจหน้าที่ไว้ - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - เจ้าหน้าที่ทะเบียนของเทศบาล ระดับ ๑ - ๒ - ผู้ช่วยนายทะเบียน... - เจ้าหน้าที่ปกครอง... ระดับ ๓ ขึ้นไป

4 LOGO www.themegallery.com แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แจ้งเกี่ยวกับบ้าน  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ขอแก้ไข รายการ ขอคัด  นายทะเบียน อำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียน นายอำเภอ / ผู้อำนวยการ เขต

5 LOGO www.themegallery.com ปลัดอำเภอ ผช. นทบ. นทบ. ผู้รับแจ้ง นทบ. ประจำ... เจ้าหน้าที่ปกครอง... ๓ ผช. นทบ. นทบ. ผู้รับแจ้ง นทบ. ประจำ... เจ้าหน้าที่ปกครอง... ๓ นทบ. ผู้รับแจ้ง

6 LOGO 1. คน สัญชาติ ไทย แจ้ง เกิด ยื่นคำขอ เพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.14) 2. คนไม่มี สัญชาติ ไทย แจ้งเกิด ยื่นคำ ขอเพิ่ม ชื่อ สำรวจ ตาม ยุทธศาส ตร์ ครม. มีมติให้ จดทะเบียน แรงงานต่าง ด้าว ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.13) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร.38 หรือ ท. ร.38 ก.) ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.14) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร.38 ก ) ทะเบียนบ้าน ( ท. ร.13) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร.38 ก.) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร.38)


ดาวน์โหลด ppt LOGO. www.themegallery.com นายทะเบียนตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ / นาย ทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน...  นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google