งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนราษฎร นายทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนราษฎร นายทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

2 นายทะเบียนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน  นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง  นายทะเบียน

3 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง  นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น  ผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางแต่งตั้ง โดยกำหนด กรอบอำนาจหน้าที่ไว้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทะเบียนของเทศบาล ระดับ ๑-๒ ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ปกครอง... ระดับ ๓ ขึ้นไป

4 แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แจ้งเกี่ยวกับบ้าน  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ขอแก้ไขรายการ ขอคัด  นายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียน นายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขต

5 ปลัดอำเภอ ผช. นทบ. นทบ. ผู้รับแจ้ง นทบ. ประจำ. เจ้าหน้าที่ปกครอง. ๓ ผช
ปลัดอำเภอ ผช.นทบ นทบ.ผู้รับแจ้ง นทบ.ประจำ... เจ้าหน้าที่ปกครอง...๓ ผช. นทบ นทบ.ผู้รับแจ้ง นทบ.ประจำ... เจ้าหน้าที่ปกครอง...๓ นทบ.ผู้รับแจ้ง

6 การเข้าสู่ระบบการทะเบียนราษฎร
1. คนสัญชาติไทย แจ้งเกิด ยื่นคำขอเพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 2. คนไม่มี สัญชาติไทย สำรวจตามยุทธศาสตร์ ครม. มีมติให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 หรือ ท.ร.38 ก.) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก.) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38)


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนราษฎร นายทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google