งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com โดเมนเละเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดย นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง 123123 MATHMATH r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com โดเมนเละเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดย นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง 123123 MATHMATH r."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com โดเมนเละเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดย นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง 123123 MATHMATH r

2 www.themegallery.com เนื้อหา นิยามโดเมน และเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ 1 การหาโดเมนของความสัมพันธ์ 2 การหาเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์

3 www.themegallery.com นิยามโดเมน และเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ A = {1,2,3,4,5} เรียก A ว่า โดเมน ของ r r = {(1,2),(2,3),(3,-2),(4,- 1),(5,3)} ให้ A เป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่ อันดับของความสัมพันธ์ r ให้ B เป็นเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่ อันดับของความสัมพันธ์ r B = {-2,- 1,2,3} เรียก B ว่า เรนจ์ ของ r

4 www.themegallery.com นิยามโดเมน และเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ บทนิยาม ให้ r เป็นความสัมพันธ์ จาก A ไป B โดเมนของ r เขียนแทนด้วย D r โดย ที่ D r = {x | (x,y) เป็นสมาชิกของ r } เรนจ์ของ r เขียนแทนด้วย R r โดย ที่ R r = {y | (x,y) เป็นสมาชิกของ r }

5 www.themegallery.com การหาโดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ กรณีเขียนแจกแจง สมาชิกได้ 1. เขียนเจกแจงสมาชิกของ ความสัมพันธ์ก่อน 2. จะได้ว่า เซตของสมาชิกตัว หน้า คือ โดเมน และ สมาชิก ตัวหลังคือ เรนจ์ r = {(x,y) | 2x = y }

6 www.themegallery.com โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ กรณีเขียนแจกแจงสมาชิกสมาชิก ไม่ได้ ( หาโดเมน ) 1. หาโดเมนจัด y ในเทอม ของ x 2. พิจารณาค่า x ที่เป็นไป ได้ การหาโดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์

7 www.themegallery.com จะเห็นว่า x สามารถเป็นจำนวนจริงได้ทุก จำนวนยกเว้น ดังนั้น โดเมนของ r คือ โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ ตัวอย่าง จงหาโดเมนของ r = { (x,y) | } วิธีทำ จัด y ในเทอมของ x จะได้

8 www.themegallery.com กรณีเขียนแจกแจงสมาชิกสมาชิก ไม่ได้ ( หาเรนจ์ ) 1. หาเรนจ์จัด x ในเทอม ของ y 2. พิจารณาค่า y ที่เป็นไป ได้ โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์

9 www.themegallery.com จะเห็นว่า y สามารถเป็นจำนวนจริงได้ทุก จำนวนยกเว้น โดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ การหาโดเมนและเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ ดังนั้น โดเรนจ์ของ r คือ วิธีทำ จัด y ในเทอมของ x จะได้ ตัวอย่าง จงหาเรนจ์ของ r = { (x,y) | }

10 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com โดเมนเละเรนจ์ของ ความสัมพันธ์ โดย นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง 123123 MATHMATH r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google