งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ รัตนา ได้เงินเดือน 50,000 บาท นางสุวรรณี อาลัยทอง ได้ เงินเดือน 32,000 บาท นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ ได้ เงินเดือน 17,000 บาท นางสาวกานดา สมเจตนา ได้ เงินเดือน 8,900 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 ให้คิดโบนัส 10 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ให้คิดโบนัส 7 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 ให้คิดโบนัส 5 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ให้คิดโบนัส 3 % ถ้าเงินเดือนน้อยกว่านี้ให้คิดโบนัส 1 %

2 Company Logo ใบงานบทที่ 2 ชื่อ - สกุลเงินเดือนโบนัสรวม นายสมชาย มีเงินทอง นายปิติ รัตนา นางสุวรรณี อาลัยทอง นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ นางสาวกานดา สมเจตนา 8900 รวม ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด

3 Company Logo เฉลยใบงานบทที่ 6-7 ชื่อ - สกุลเงินเดือนโบนัสรวม นายสมชาย มีเงินทอง นายปิติ รัตนา นางสุวรรณี อาลัยทอง นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ นางสาวกานดา สมเจตนา รวม ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google