งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
Company Logo ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชาย มีเงินทอง ได้เงินเดือน 79, บาท นายปิติ รัตนา ได้เงินเดือน 50, บาท นางสุวรรณี อาลัยทอง ได้เงินเดือน 32, บาท นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ ได้เงินเดือน 17, บาท นางสาวกานดา สมเจตนา ได้เงินเดือน , บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 ให้คิดโบนัส 10 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ให้คิดโบนัส 7 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 ให้คิดโบนัส 5 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ให้คิดโบนัส 3 % ถ้าเงินเดือนน้อยกว่านี้ให้คิดโบนัส 1 %

2 ใบงานบทที่ 2 ชื่อ-สกุล เงินเดือน โบนัส รวม นายสมชาย มีเงินทอง 79000
Company Logo ชื่อ-สกุล เงินเดือน โบนัส รวม นายสมชาย มีเงินทอง 79000 นายปิติ รัตนา 50000 นางสุวรรณี อาลัยทอง 32000 นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ 17000 นางสาวกานดา สมเจตนา 8900 ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด

3 เฉลยใบงานบทที่ 6-7 ชื่อ-สกุล เงินเดือน โบนัส รวม นายสมชาย มีเงินทอง
Company Logo ชื่อ-สกุล เงินเดือน โบนัส รวม นายสมชาย มีเงินทอง 79000 7900 86900 นายปิติ รัตนา 50000 3500 53500 นางสุวรรณี อาลัยทอง 32000 1600 33600 นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ 17000 510 17510 นางสาวกานดา สมเจตนา 8900 89 8989 186900 13599 200499 ค่าเฉลี่ย 37380 2719.8 ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google