งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ รัตนา ได้เงินเดือน 50,000 บาท นางสุวรรณี อาลัยทอง ได้ เงินเดือน 32,000 บาท นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ ได้ เงินเดือน 17,000 บาท นางสาวกานดา สมเจตนา ได้ เงินเดือน 8,900 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 ให้คิดโบนัส 10 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ให้คิดโบนัส 7 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 ให้คิดโบนัส 5 % ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ให้คิดโบนัส 3 % ถ้าเงินเดือนน้อยกว่านี้ให้คิดโบนัส 1 %

2 www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 2 ชื่อ - สกุลเงินเดือนโบนัสรวม นายสมชาย มีเงินทอง 79000 นายปิติ รัตนา 50000 นางสุวรรณี อาลัยทอง 32000 นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ 17000 นางสาวกานดา สมเจตนา 8900 รวม ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด

3 www.themegallery.com Company Logo เฉลยใบงานบทที่ 6-7 ชื่อ - สกุลเงินเดือนโบนัสรวม นายสมชาย มีเงินทอง 79000790086900 นายปิติ รัตนา 50000350053500 นางสุวรรณี อาลัยทอง 32000160033600 นางสาวสมฤทัย จิตอารีย์ 1700051017510 นางสาวกานดา สมเจตนา 8900898989 รวม 18690013599200499 ค่าเฉลี่ย 373802719.840099.8 ค่ามากที่สุด 79000790086900 ค่าน้อยที่สุด 8900898989


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com Company Logo ใบงานบทที่ 6-7 ให้นักเรียนคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายสมชายมีเงินทอง ได้ เงินเดือน 79,000 บาท นายปิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google