งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O แนะนำโปรแกรม DEV-C++ 4.9.9.2. www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ดับเบิ้ลคลิกที่ จะปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่ม OK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O แนะนำโปรแกรม DEV-C++ 4.9.9.2. www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ดับเบิ้ลคลิกที่ จะปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่ม OK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O แนะนำโปรแกรม DEV-C++ 4.9.9.2

2 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ดับเบิ้ลคลิกที่ จะปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่ม OK

3 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ให้เลือกภาษาเป็น English แล้วกดปุ่ม OK ให้กดปุ่ม I Agree

4 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ให้กดปุ่ม Next

5 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ให้กดปุ่ม Install

6 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ รอให้ install เสร็จ กดปุ่ม Finish

7 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ หลังจากลงเสร็จ จะปรากฏหน้าต่างนี้ กดปุ่ม OK

8 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ หลังจากนั้นในหน้าต่างนี้ให้กดปุ่ม Next ไปทั้ง 3 ครั้ง

9 www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ หลังจากนั้นในหน้าต่างนี้ให้กดปุ่ม OK ก็จะเสร็จ สิ้นการลงโปรแกรม

10 www.themegallery.com Company Logo ส่วนประกอบโปรแกรม Dev- C++ TITLE BAR Menu Bar Close Maximize Minimize Tool Bar Status Bar Tab Bar

11 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O แนะนำโปรแกรม DEV-C++ 4.9.9.2. www.themegallery.com Company Logo การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ดับเบิ้ลคลิกที่ จะปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่ม OK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google