งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPANY LOGO Company Logo การออกแบบคลังข้อมูล ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPANY LOGO Company Logo การออกแบบคลังข้อมูล ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPANY LOGO Company Logo การออกแบบคลังข้อมูล ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

2 COMPANY LOGO Company Logo ทฤษฎีการออกแบบคลังข้อมูล

3 COMPANY LOGO Company Logo 3 การออกแบบเค้าร่างของ คลังข้อมูล

4 COMPANY LOGO  LAB Company Logo

5 COMPANY LOGO การออกแบบคลังข้อมูล Company Logo

6 COMPANY LOGO Company Logo

7 COMPANY LOGO Company Logo

8 COMPANY LOGO Company Logo

9 COMPANY LOGO Company Logo

10 COMPANY LOGO Company Logo

11 COMPANY LOGO Company Logo

12 COMPANY LOGO Company Logo การสร้าง DTS Package สาหรับดึงข้อมูลจาก Northwind เข้าสู่ Northwind_star 8. เปิดโปรแกรม SQL Server Business Intelligence Development Studio จากเมนู MS SQL Server 2008 แล้วคลิกที่เมนู File เลือก New Project แล้วกาหนดรายละเอียดดังรูป

13 COMPANY LOGO Company Logo

14 COMPANY LOGO Company Logo

15 COMPANY LOGO Company Logo

16 COMPANY LOGO Company Logo

17 COMPANY LOGO Company Logo

18 COMPANY LOGO Company Logo

19 COMPANY LOGO Company Logo

20 COMPANY LOGO Company Logo

21 COMPANY LOGO Company Logo

22 COMPANY LOGO Company Logo

23 COMPANY LOGO Company Logo

24 Company LOGO www.themegallery. com Thank you


ดาวน์โหลด ppt COMPANY LOGO Company Logo การออกแบบคลังข้อมูล ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google