งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน

2 ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL

3

4 ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน

5 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ปัญ หา

6 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ปัญ หา

7 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ปัญ หา

8 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ

9 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ

10 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ

11 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ ภาพ ฝัน

12 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ ภาพ ฝัน

13 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ ภาพ ฝัน

14 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน

15 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน

16 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ก้าวที่ 5 สื่อสารสาธารณะ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน

17 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ก้าวที่ 5 สื่อสารสาธารณะ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน

18 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ก้าวที่ 1 สำรวจชุมชน ก้าวที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ก้าวที่ 3 กำหนดผลลัพธ์ ก้าวที่ 4 ออกแบบกิจกรรม ก้าวที่ 5 สื่อสารสาธารณะ ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน


ดาวน์โหลด ppt 5 ก้าวย่างสร้างการเรียนรู้ ด้วย PBL ปัญ หา สาเห ตุ ผลกระ ทบ วิธีการ ภาพ ฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google