งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนพฤษภาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนพฤษภาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนพฤษภาคม 2555

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
โทรทัศน์ เว็บไซต์ วิทยุ กิจกรรมอื่นๆ ข่าวเผยแพร่ หนังสือพิมพ์

3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
รวม โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 23 167 308 196 1,061 1,431 889 4,075

4 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,692 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม ,075 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤษภาคม 2555
วิทยุ โทรทัศน์ อื่นๆ 0.56 4.10 7.56 21.81 4.81 26.04 35.12

6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายในกรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนพฤษภาคม 2555 - ส่วนกลาง : 1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 118 ครั้ง (กิจกรรมมากที่สุด) 2.สำนักบริหารกลาง จำนวน 65 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 33 ครั้ง (นิทรรศการมากที่สุด) ส่วนภูมิภาค : 1. สทช.ที่ 6 จำนวน 377 ครั้ง (กิจกรรมมากที่สุด) 2. สทช.ที่ 9 จำนวน 375 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สทช.ที่ 2 จำนวน 360 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด)


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนพฤษภาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google