งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลหาร เศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการหาร เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 3 2 = จาก = × × = 3 2 × 4 5 ÷ 5 4

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อตก ลง a b a b =÷ c d × d c

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เช่น = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้ =× ÷ 1 4 = ÷ (4× 2)+ 1 = × เป็นเศษเกินก่อน

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา = 1 วิธีทำ ÷ = ÷ × ×17×1 3 × = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ ÷ × ×31×3 2 × (- ) -= คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ ÷ × ×11×1 2 × (- ) = 2 คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 2 1

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา == วิธีทำ ÷ 5 7 × - × (- ) คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารเศษส่วนเมื่อจัดเป็น รูปการคูณตาม ข้อตกลงแล้ว ดำเนินการ เหมือนการคูณ สรุ ป

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.6 ข หน้า 69 ข้อ 1 ถึง ข้อ 3


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google