งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 หน้า 26 ข้อ 5 แก้วได้ค่าขนมเดือนละ 450 บาท แก้วเป็นเด็กดีขยันเรียน เดือนถัดได้เพิ่มไปเป็นเท่าครึ่ง เดือนถัดไปได้รับเงินค่าขนมเท่าไร

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ค่าขนมเดือนเก่า เดือนถัดไปเพิ่ม แนวคิด 1.5 คูณด้วยค่าขนมเดือนเก่า เป็น 1.5 เท่าของเดือนเก่า

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ เดือนถัดได้เพิ่มไปเป็นเท่าครึ่ง เดือนถัดไปได้รับเงินค่าขนม ค่าขนมเดือนละ 450 บาท 450 × 1.5 =5.0 15 × 5 = 7515 × 4 = 60 67 บาท

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม หน้า 26,27 ข้อ 6 ถึง 9


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google