งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศษส่วนและการเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศษส่วนและการเปรียบเทียบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เศษส่วนและการเปรียบเทียบ สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกเศษส่วนที่แทนด้วยจุด บนเส้นจำนวนและหาจุดที่ แทนเศษส่วนที่กำหนดให้ได้ 2. เปรียบเทียบเศษส่วนได้

3 a b b 0 ทบทวน เศษส่วน เขียนอยู่ในรูป เมื่อ a และ b
เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ b 0

4 ถ้า a < b เช่น 3 7 5 9 - , , 2 11 เรียกว่า เศษส่วนแท้

5 ถ้า a  b เช่น 12 7 , 9 , 19 3 - เรียกว่า เศษส่วนเกิน

6 เศษส่วนเกิน เขียนเป็น
จำนวนคละ 7 12 5 3 7 1 , , = 1 = 2 7 3 8 19 - 3 2 = - 8

7 ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน
ระยะห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวน -1 2 1 - 2 1 1 2 1 - = 2 1 2 1 - > -1 , > 2 1 - 2 1

8 เปรียบเทียบเศษส่วน 9 5 9 4 เมื่อส่วนเท่ากัน 1) 9 5 9 4 น้อยกว่า 9 -5 9 -4 มากกว่า

9 55 7 5 7 5 = 77 7 5 11 9 2) เมื่อส่วนไม่เท่ากัน และ 11 × = 7 63 11 9
- น้อยกว่า มากกว่า -

10 4 1 1) > 3 3 -1 -5 2) > 4 6 -3 -10 12 12

11 แบบฝึกหัด 1.4 หน้า 43,44 ข้อ 1 ถึง 7


ดาวน์โหลด ppt เศษส่วนและการเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google