งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วนและการ เปรียบเทียบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วนและการ เปรียบเทียบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วนและการ เปรียบเทียบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. บอกเศษส่วนที่แทนด้วยจุด บนเส้นจำนวนและหาจุดที่ แทนเศษส่วนที่กำหนดให้ได้ 2. เปรียบเทียบเศษส่วนได้

3 ทบทวน เศษส่วน เขียนอยู่ในรูป b a เมื่อ a แ ละ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ b 0

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ถ้า a < b เช่น เรียกว่า เศษส่วนแท้ ,, 2 11

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ถ้า a  b เช่น เรียกว่า เศษส่วนเกิน 12 7, 9 9,

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วนเกิน เขียนเป็น จำนวนคละ = = =,,

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน ระยะห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวน 0 1 = >, >

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้อยกว่า เปรียบเทียบเศษส่วน 1) เมื่อส่วนเท่ากัน มากกว่า

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้อยกว่า 2) เมื่อส่วนไม่เท่ากัน 7 5 และ = × 7 5 = =× = มากกว่า

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1) > 2) >

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึก หัด 1.4 หน้า 43,44 ข้อ 1 ถึง 7


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วนและการ เปรียบเทียบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google