งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 11 หน้า 58 สวนสาธารณะ ของพื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้น ที่เหลือเป็นสนาม หญ้า คิดเป็น เศษส่วนเท่าไรของ พื้นที่ทั้งหมด เป็นถนนและไม้ ประดับ

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้ยืนต้น ถนนไม้ ประดับ ที่เหลือเป็น สนามหญ้า

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้ยืนต้น ของ พื้นที่ ถนนไม้ ประดับ ของ พื้นที่ = ของ พื้นที่ ของ พื้นที่ = 1 5

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สนาม หญ้า ของ พื้นที่ = ของ พื้นที่ =

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 12 หน้า 59 ไม้สอง ชิ้นยาว เมตร นำมาตัดได้หรือไม่ แล ะ เมตร ถ้ามี ไม้ เมตร 1 4 5

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้สอง ชิ้นต่อ เมตร ตัด ไม่ได้ เมตร = เมตร = = เมตร เมตร = >

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 58,59 ข้อ 9,10,11,12,13


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google