งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 11 หน้า 58 สวนสาธารณะ ของพื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้น ที่เหลือเป็นสนาม หญ้า คิดเป็น เศษส่วนเท่าไรของ พื้นที่ทั้งหมด เป็นถนนและไม้ ประดับ 2 5 1 3

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้ยืนต้น ถนนไม้ ประดับ ที่เหลือเป็น สนามหญ้า 2 5 1 3

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้ยืนต้น ของ พื้นที่ ถนนไม้ ประดับ 2 513 ของ พื้นที่ 1 3 2 5 + = ของ พื้นที่1 15 15 ของ พื้นที่ 5 1515 + 6 1515 = 1 5

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สนาม หญ้า 4 1515 ของ พื้นที่ =1 15 15 ของ พื้นที่ 5 1515 + 6 1515 =

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 12 หน้า 59 ไม้สอง ชิ้นยาว เมตร นำมาตัดได้หรือไม่ แล ะ 3 4 3 เมตร 3 5 1 ถ้ามี ไม้ เมตร 1 4 5

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ไม้สอง ชิ้นต่อ เมตร ตัด ไม่ได้ + 3 4 3 3 5 1 3 + 1 เมตร 7 20 20 5 = + 3 4 3 5 + เมตร =4+ 2727 20 20 = 4+ 1 7 2020 เมตร เมตร 1 4 5 = > 5 2020 15 +1 2 20

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 58,59 ข้อ 9,10,11,12,13


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google