งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หาคำตอบของสมการโดย วิธีลองแทนค่าตัวแปรได้

3 ทบทวน ประโยคสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมาย = = 5 (- 4) × 6 = - 24 (12 + 9) ÷ (- 7) = 8 เป็นความสัมพันธ์ เรียกว่า = สมการ จริง ไม่จริง จริง ไม่จริง

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สมการที่มีนำตัวอักษรมาเป็นสัญลักษณ์ ตัวอักษร เรียกว่า ตัว แปร x = 10 ; - 4 – y = 13 ; 14 × a = - 32 ; c ÷ (-2) = 4 ; - 7b = a = - 32 ;

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล จากสมการ x + 6 = 10 เรียก 4 ว่า คำตอบของสมการ จะได้ = 10 เป็นจริง นั่นคือ ตัวแปร x แทนค่าด้วย 4 ทำให้สมการเป็น จริง

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สมกา ร ค่าแทน ค่า ค่า สมกา ร x + 6 = –y = a = ÷ n = = -2 จริง (-9)=13 ไม่จริง -2 14(-2)=-28 จริง 7 21÷ 7 = 3 จริง

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 5 สมการแทนค่า ตัวแปร คำตอบ ของ สมการ 2x+1= 5 -6 ÷ y = 2 a – 6 = - 15 b = 5 22 × +1 = ÷ = = (- 5) หรือ -5 (- 3 )

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1 10 เป็นคำตอบของสมการ 1. z - 3 = 7 [10] 10 – 3 = 7 จริง

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 180 ไม่เป็นคำตอบของสมการ 3. ไม่จริง c -30 = 6[ 180 ] = - 6 ตัวอย่าง หน้า 151 ข้อ 1

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างหน้า 151 ข้อ 2 คำตอบของสมการคือ z 3 = = (-10) × (-10) × (-10)-1000

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง หน้า 152 ข้อ 2 คำตอบของสมการคือ 2 หรือ x 2 = 20 จาก = 5× 4 20 = 5× = 5 × (-2) 2 20

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง หน้า 152 ข้อ 2 ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง 8. m + 3 = m จาก = = = 3

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 151,152 แบบฝึกหัด 4.2 ข้อ 1,2


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google