งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับ แขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึก ว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับ แขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึก ว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับ แขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึก ว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ ก็จะทำให้ เกิดความรู้สึกได้ ผู้หญิงจึงไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวให้ฝ่าย ชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย

2 เมื่อเป็นคู่รักฝ่ายหญิงยอมให้ ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้ บ้าง อาจเกินเลยฝ่ายหญิง จะต้องขัดขืน หรือร้องขอฝ่าย ชายตรงๆว่า “ อย่ากระทำเช่นนี้ อีก ”

3 ถูกชักชวนไปในที่รโหฐาน ควรปฏิเสธก่อนเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ถูก ชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ควรปฏิเสธ

4 เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์

5 การป้องกันแก้ไข ผู้หญิงควรมีการป้องกันตนเองก่อนเกิดปัญหา ดังต่อไปนี้ 1. วัยนี้ยังไม่ควรมีแฟน ควรมุ่งการเรียนดีที่สุด 2. ต้องรู้จักหวงตัวหรือรักนวลสงวนตัว 3. ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับผู้ชายในที่ลับตา หรือ สถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 4. ต้องเลิกคบกับผู้ชายที่ชอบล่วงเกิน 5. ต้องคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ 6. หลีกเลี่ยงการดูสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ กับเพศชาย

6 หลักสำคัญที่ช่วยให้ปฏิเสธได้สำเร็จ 1. ต้องมีจิตใจแน่วแน่ว่าจะต้องปฏิเสธจริงๆ 2. พูดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงและท่าทางจริงจัง 3. เมื่อปฏิเสธจบแล้วต้องรีบเดินออกจาก เหตุการณ์ 4. เมื่อถูกสบประมาทไม่ควรหวั่นไหวหรือตอบโต้ ให้รีบเดินหนีออกไปทันที

7 ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ 1. เพื่อนต่างเพศชวนเข้าในห้องพักส่วนตัว เราไม่อยากเข้าไป มันดูไม่ดี ขอตัวนะ เธอคง เข้าใจ

8 2. เพื่อนชายชวนดื่มเหล้า เราไม่ชอบ กลัวจะเมา ไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า ” “ ไม่อายดื่ม เหม็น ขอไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า ”

9 3. เพื่อนต่างเพศชวนไปค้างคืนต่างจังหวัด เราไม่ชอบไปค้างคืนที่อื่น พ่อ แม่เราไม่ อนุญาต เราไม่ไปนะ เธอคงเข้าใจ ”

10 4. เพื่อชวนไปเที่ยวเธค “ เราไม่ชอบที่อย่างนั้น เข้าไปแล้วอึดอัด ไม่ไป นะ เธอคงไม่ว่า ”

11 จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับ แขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึก ว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google