งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ปัดเศษจำนวนเต็มให้เป็น เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ฯลฯ หรือ ปัดเศษ ทศนิยมให้เป็น ทศนิยมที่ กำหนด ได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 4,260 4,270 4,267 มีค่า ใกล้เคีย ง 4,270 กับ

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 4,200 4,300 4,267 มีค่า ใกล้เคีย ง 4,3 00 กับ กำหนด 4,267

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน 4,000 5,000 มีค่า ใกล้เคีย ง กับ 4,000 กำหนด 4,267 พิจารณา 4,267

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 25,32025,330 25,324 มีค่า ใกล้เคีย ง 25,320 กับ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 25,300 25,400 25,324 มีค่า ใกล้เคี ยง 25,300 กับ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน 25,000 26,000 มีค่า ใกล้เคีย ง กับ 25,000 กำหนด 25,324 พิจารณา 25,324

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 38.465 38 เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 38. เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 38.4 5 7

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล จำนวนเต็มสิบ 25,316 25,320 จำนวนเต็มร้อย 25,316 25,300 จำนวนเต็มพัน 25,316 25,000 จำนวนเต็มหมื่น 25,316 30,000

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 47.497 47 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 2.857 2. ทศนิยมสองตำแหน่ง 10.56310.5 ทศนิยมสามตำแหน่ง 0.28760.28 9 6 8

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษจำนวน ใด ๆ ให้พิจารณาปัดเศษจำนวนในหลัก ถัดไปทางขวามือ ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปปัดขึ้น

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 89 1. 72 ~ ~ [70;80]70 2. 450 ~ ~ [400;500]500 3. 52,965 ~ ~ [50,000 ; 60,000] 50, 00 0 4. 7.49 ~ ~ [7 ; 8] 7 500 70 50, 00 0 7

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 5. 0.86327 ~ ~ [0.863 ; 0.864] 0.863 6. 12.593 ~ ~ [12 ; 13]13 0.863 13

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 90 ~ ~ 1. 0.1945 0.19 ~ ~ 2. 0.5455 0.55 ~ ~ 3. 0.0095 0.01 ~ ~ 4. 0.0049 0.00 ~ ~ 0

16 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบ้าน หน้า 90 ข้อ 3,4,5,6


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google