งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* เครือข่ายคืออะไร * เครือข่าย หรือที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* เครือข่ายคืออะไร * เครือข่าย หรือที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 * เครือข่ายคืออะไร * เครือข่าย หรือที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เรียกว่า ช่องสัญญาณ (communication channel)

3 * การสร้างระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (computer network) ก็คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อ กันด้วยสายเคเบิล โดยมี Adapter Card และ Software ช่วยในการ ทำงานของระบบเครือข่าย

4 * ขนาดของเครือข่าย เครือข่ายมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่ เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียง สองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้าน หรือในบริษัทเล็ก ๆ ไปจนถึง เครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมไป เกือบทุกประเทศ ปัจจุบันเครือข่ายที่ ใหญ่ที่สุดก็คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 * ล็อกออน ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้เครือข่ายได้นั้น ผู้ใช้จะต้องป้อนชื่อบัญชีผู้ใช้ พร้อมกับ รหัสผ่านลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิในการใช้ เครือข่ายเสียก่อน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ผู้ใช้คนนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งาน เครือข่ายได้ ขั้นตอนนี้เรียกว่า ล็อกออน (log on) หรือ ล็อกอิน (log in)

6 * ตัวอย่างเครือข่าย คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt * เครือข่ายคืออะไร * เครือข่าย หรือที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google