งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร

2

3 ระบบดิสแพตช์ (Dispatch System)

4 ระบบดิสแพตซ์ (Dispatch System)

5 การทำงานของระบบดิสแพตซ์
เป็นการติดต่อสื่อสารแบบมีศูนย์กลางควบคุม การปฏิบัติของโมบายล์จะผ่านทางช่องความถี่ร่วมโมบายล์สามารถ รับฟังข้อความจาก พนักงานวิทยุ (Operator)

6 ที่เบสสเตชัน และสามารถพูด
โต้ตอบกันได้ มีทั้งระบบผ่านศูนย์และไม่ผ่านศูนย์ เช่น วิทยุสื่อสารต่าง ๆ

7 ระบบดิสแพตช์ที่พัฒนาขึ้น

8 วิทยุแพ็กเก็ต (Packet Radio)

9 วิทยุแพ็กเก็ต (Packet Radio)

10 โครงข่ายแพ็กเก็ตสวิตชิง

11 การเชื่อมโยงเครือข่าย X.25 กับแบบจำลองสื่อสารข้อมูล OSI

12 วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที
(MobileTelephone)

13 1 เซลล์ (Cell)

14 3 เซลล์ (Cell)

15 เทคนิคการนำความถี่เดิมกลับมาใช้ (Frequency Reuse)

16 ส่วนประกอบของระบบวิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

17 ส่วนประกอบของระบบเซลลูลาร์

18 มี ส่วน

19 1 สถานีฐาน (Base Station : BS) 2 ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Telephone Exchange : MTX) 1 สถานีฐาน (Base Station : BS) 2

20 สถานีฐาน ระบบสื่อสัญญาณ 3 4 (Transmission System : TS)
(Mobile Telephone : MT) 4

21 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1. อัตโนมัติ ผู้เช่าสามารถ เรียกได้เอง
คุณสมบัติพิเศษของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1. อัตโนมัติ ผู้เช่าสามารถ เรียกได้เอง

22 2. การนำความถี่เดิมกลับมาใช้ใหม่ (Frequency Reuse)
คือ สามารถนำความถี่ที่ใช้งาน ที่เซลล์หนึ่ง มาใช้กับอีกเซลล์หนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลออกไป

23 3. การส่งต่อ (Hand off)คือ การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กำลังใช้งานติดต่อสนทนา เคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง โดยไม่ทำให้การสนทนาขาดช่วง

24 ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ได้
4. การข้ามเขต (Roaming) คือ การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่ชุมสายหนึ่ง (Home Exchange) สามารถนำไปใช้ในพื้นที่บริการของชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น(Visit Exchange) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ได้

25 5. บริการพิเศษ (Special Service)
คือ สามารถใช้บริการพิเศษได้ เช่นเดียวกับชุมสายดิจิตอล SPC : Storage Program Contr


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google