งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบโทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโทรคมนาคม

2 บทที่ 8 การสื่อสารข้อมูล
บทที่ 8 การสื่อสารข้อมูล

3 องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit) 2. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission Channel) 3. หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)

4 สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณอนาล็อก

5 สัญญาณอนาล็อก เมื่อมีสัญญาณรบกวน
สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณอนาล็อก เมื่อมีสัญญาณรบกวน

6 สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณดิจิตอล

7 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

8 รูปแบบการสื่อสารข้อมูล

9 ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

10 ทางด่วนข้อมูลและอินเทอร์เน็ต

11 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

12 1. การเชื่อมต่อโดยการหมุนโทรศัพท์

13 2.การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านลีดไลน์

14 โมเด็ม

15 การ์ดโมเด็มในเครื่องโน้ตบุ๊ค

16 ชนิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 รูปแบบ
แบ่งได้ 3 รูปแบบ 1. ระบบเครือข่าย LAN 2. ระบบเครือข่าย MAN 3. ระบบเครือข่าย WAN

17 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน 2 วงจรเชื่อมโดยบริดจ์

18 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน 2 วงจรเชื่อมโดยบริดจ์

19 LAN แบบไร้สาย

20 การเชื่อม WAN และ LAN โดยเราท์เตอร์

21 โครงสร้างของระบบเครือข่าย
1. โครงสร้างแบบดาว 2. โครงสร้างแบบบัส 3. โครงสร้างแบบแหวน

22 โครงสร้างของระบบเครือข่าย
1. โครงสร้างแบบดาว

23 โครงสร้างของระบบเครือข่าย
2. โครงสร้างแบบบัส

24 โครงสร้างของระบบเครือข่าย
3. โครงสร้างแบบแหวน

25 การต่อโครงข่ายแบบ Chain

26 LAN 10Base-T

27 ระบบ LAN ไร้สาย 1 เซลล์

28 ระบบ LAN ไร้สาย 2 เซลล์

29 มาตรฐานระบบไร้สายอื่น ๆ
IEEE (older 2 Mbps) IEEE b (11 Mbps, 2.4 GHz) IEEE a (54 Mbps, 5 GHz, in 2002) IEEE g (54 Mbps, 2.4 GHz, in 2002) HiperLAN/2 (European standard, 54 Mbps in 5 GHz band) โดยที่ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงความเร็วในการส่งข้อมูล และความถี่ที่ใช้


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google