งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม. บทที่ 8 การ สื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม. บทที่ 8 การ สื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม

2 บทที่ 8 การ สื่อสารข้อมูล

3 องค์ประกอบของการ สื่อสาร 1. หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit) 2. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission Channel) 3. หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)

4 สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ อนาล็อก

5 สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณอนาล็อก เมื่อมีสัญญาณ รบกวน

6 สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณดิจิตอล

7 ทิศทางของการ สื่อสารข้อมูล

8 รูปแบบการสื่อสาร ข้อมูล

9 ช่องทางการ สื่อสารอื่น ๆ

10 ทางด่วนข้อมูลและ อินเทอร์เน็ต

11 การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

12 1. การเชื่อมต่อโดยการ หมุนโทรศัพท์

13 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านลีดไลน์

14 โมเด็ ม

15 การ์ดโมเด็มในเครื่อง โน้ตบุ๊ค

16 ชนิดของระบบ เครือข่ายชนิดของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบ เครือข่าย แบ่งได้ 3 รูปแบบ แบ่งได้ 3 รูปแบบ 1. ระบบเครือข่าย LAN 2. ระบบเครือข่าย MAN 3. ระบบเครือข่าย WAN

17 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน 2 วงจรเชื่อม โดยบริดจ์

18 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน 2 วงจรเชื่อม โดยบริดจ์

19 LAN แบบไร้ สาย

20 เครือข่าย WAN การเชื่อม WAN และ LAN โดยเราท์เตอร์

21 โครงสร้างของระบบ เครือข่าย 1. โครงสร้างแบบ ดาว 2. โครงสร้างแบบ บัส 3. โครงสร้างแบบ แหวน

22 โครงสร้างของระบบ เครือข่าย 1. โครงสร้างแบบ ดาว

23 โครงสร้างของระบบ เครือข่าย 2. โครงสร้าง แบบบัส

24 โครงสร้างของระบบ เครือข่าย 3. โครงสร้าง แบบแหวน

25 การต่อโครงข่ายแบบ Chain

26 LAN 10Base-T

27 ระบบ LAN ไร้ สาย 1 เซลล์

28 ระบบ LAN ไร้ สาย 2 เซลล์

29 มาตรฐานระบบไร้ สายอื่น ๆ IEEE 802.11 (older 2 Mbps) IEEE 802.11b (11 Mbps, 2.4 GHz) IEEE 802.11a (54 Mbps, 5 GHz, in 2002) IEEE 802.11g (54 Mbps, 2.4 GHz, in 2002) HiperLAN/2 (European standard, 54 Mbps in 5 GHz band) โดยที่ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ความเร็วในการส่งข้อมูล และความถี่ที่ ใช้


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม. บทที่ 8 การ สื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google