งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
สื่อการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย

2 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย  (Wireless Broadband) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงหรือการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพื้นที่กว้าง

3 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
มีการใช้บริการจำกัดของอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโครงข่ายสายทองแดง และความต้องการของตลาดที่ประสงค์จะให้บริการบรอดแบนด์ได้ทุกหนทุกแห่ง จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี บรอดแบนด์ที่ใช้ใยแก้วนำแสงและคลื่นวิทยุในการเข้าถึงผู้ใช้  สำหรับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อเป็นที่รู้จักในชื่อว่า บรอดแบนด์ไร้สาย

4 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
ปัจจุบันระบบไร้สายได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม (Global System for Mobile Communication: GSM) เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีตั้งแต่ยุคที่ 2 (2G) และยุคที่ 3 (3G)

5 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
1G เป็นยุคที่ใช้ระบบ Analog คือใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง โดยไม่รองรับการส่งผ่านข้อมูลใดๆทั้งสิ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าสามารถใช้งาน ทางด้าน Voice ได้อย่างเดียว คือ โทรออก-รับสาย เท่านั้น ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data ใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่การรับ-ส่ง SMS ก็ยังทำไม่ได้ในยุค 1G พบว่าผู้ใช้มักจะเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้สูงเสียส่วนใหญ่

6 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
2G เปลี่ยนจากการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบ Analog มาเป็นการเข้ารหัส Digital ส่งทางคลื่น Microwave ซึ่งในยุคนี้เอง เป็นยุคที่เริ่มทำให้เราเริ่มที่จะสามารถใช้งานทางด้าน Data ได้ รับ-ส่งข้อมูลต่างๆ และติดต่อเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เป็นยุคที่มีการเริ่มฮิต Download Ringtone , Wallpaper , Graphic เป็นเพียงแค่ภาพขาว-ดำที่มีความละเอียดต่ำเท่านั้น

7 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
3G หรือ Third Generation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 จุดเด่นที่สุดของ 3G นั้น ... เป็นเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อและการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การรับ-ส่ง File ที่มีขนาดใหญ่ , การใช้บริการ Video/Call Conference , Download เพลง , ดู TV

8 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
4G เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเป็นเส้นทางด่วนสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบเครือข่ายใหม่นี้ จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ มีเครือข่ายที่มีความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก ๆ

9 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย
ความแตกต่างระหว่าง 3G กับ 4G

10 สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
จัดทำโดย นางสาวจิราพร ศึกษา รหัส สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

11 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google