งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3. เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้ สาย (Wireless Broadband) เป็น เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3. เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้ สาย (Wireless Broadband) เป็น เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

2 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้ สาย (Wireless Broadband) เป็น เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูงหรือการเข้าถึงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพื้นที่กว้าง

3 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย มีการใช้บริการจำกัดของอัตราความเร็วใน การรับส่งข้อมูลของโครงข่ายสายทองแดง และความต้องการของตลาดที่ประสงค์จะ ให้บริการบรอดแบนด์ได้ทุกหนทุกแห่ง จึง มีการพัฒนาเทคโนโลยี บรอดแบนด์ที่ใช้ ใยแก้วนำแสงและคลื่นวิทยุในการเข้าถึง ผู้ใช้ สำหรับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ที่ใช้ คลื่นวิทยุเป็นสื่อเป็นที่รู้จักในชื่อว่า บรอด แบนด์ไร้สาย

4 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย ปัจจุบันระบบไร้สาย ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบจีเอสเอ็ม (Global System for Mobile Communication: GSM) เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบันมีตั้งแต่ยุคที่ 2 (2G) และยุคที่ 3 (3G)

5 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย 1G เป็นยุคที่ใช้ระบบ Analog คือใช้ สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง โดยไม่ รองรับการส่งผ่านข้อมูลใดๆทั้งสิ้นซึ่งนั่นก็ หมายความว่าสามารถใช้งาน ทางด้าน Voice ได้อย่างเดียว คือ โทรออก - รับสาย เท่านั้น ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data ใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่การรับ - ส่ง SMS ก็ ยังทำไม่ได้ในยุค 1G พบว่าผู้ใช้มักจะเป็น นักธุรกิจที่มีรายได้สูงเสียส่วนใหญ่

6 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย 2G เปลี่ยนจากการส่งคลื่นทาง คลื่นวิทยุแบบ Analog มาเป็นการเข้ารหัส Digital ส่งทางคลื่น Microwave ซึ่งในยุค นี้เอง เป็นยุคที่เริ่มทำให้เราเริ่มที่จะ สามารถใช้งานทางด้าน Data ได้ รับ - ส่ง ข้อมูลต่างๆ และติดต่อเชื่อมโยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพมาก เป็นยุคที่มีการเริ่มฮิต Download Ringtone, Wallpaper, Graphic เป็นเพียงแค่ภาพขาว - ดำที่มี ความละเอียดต่ำเท่านั้น

7 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย 3G หรือ Third Generation ซึ่งเป็น เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 จุดเด่น ที่สุดของ 3G นั้น... เป็นเรื่องของความเร็ว ในการเชื่อมต่อและการรับ - ส่งข้อมูล โดย เน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็ว สูง มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การ รับ - ส่ง File ที่มีขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video/Call Conference, Download เพลง, ดู TV

8 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย 4G เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิด พิเศษ หรือเป็นเส้นทางด่วนสำหรับข้อมูล ที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล โดย ระบบเครือข่ายใหม่นี้ จะสามารถใช้งานได้ แบบไร้สาย รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อ เสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ มีเครือข่ายที่ มีความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้ใน ปริมาณมาก ๆ

9 เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย ความแตกต่างระหว่าง 3G กับ 4G

10 จัดทำโดย นางสาวจิราพร ศึกษา รหัส 54031390182 สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

11 จบการ นำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3. เรื่อง เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้สาย เทคโนโลยีบอรดแบนด์ไร้ สาย (Wireless Broadband) เป็น เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google