งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสายสัมพันธ์ (Establishing Rapport)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสายสัมพันธ์ (Establishing Rapport)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสายสัมพันธ์ (Establishing Rapport)
เทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษา การสร้างสายสัมพันธ์   (Establishing  Rapport)   ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 sensory specific what are you going to say and what will be the result of that ? What will you see, hear and feel ?

13 Eye contact is an important part of any interpersonal relationship.

14

15

16

17

18

19

20 การใช้ Pacing Technique
สามารถทำให้ Cl.ที่เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าเหมือนคนรู้จักในสมัยก่อน

21 Pacing Technique 1.B: Body Language เช่น ท่าทาง การแต่งกาย การแสดงสีหน้า การเดิน การยืน การนั่ง 2.W: Word เช่น โทนเสียง จังหวะการพูด ภาษา การใช้คำศัพท์ น้ำเสียง 3.M: Mood เช่น ร่าเริง เศร้า ดีใจ ไฮเปอร์ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ

22

23 B: Body Language เช่น ท่าทาง การแต่งกาย การแสดงสีหน้า การเดิน การยืน การนั่ง

24 W: Word เช่น โทนเสียง จังหวะการพูด ภาษา การใช้คำศัพท์ น้ำเสียง

25 M: Mood เช่น ร่าเริง เศร้า ดีใจ ไฮเปอร์ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ

26

27 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสายสัมพันธ์ (Establishing Rapport)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google