งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ค้นหา ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย การ สร้าง ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ค้นหา ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย การ สร้าง ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ค้นหา ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย การ สร้าง ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย

2 1 การค้นหา ตามเลขที่ เอกสาร 2 การค้นหา ตาม เงื่อนไข อื่น การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขาย มีวิธีการค้นหา 2 วิธี

3 การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขาย

4

5 การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเลขที่เอกสาร

6 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 9 X X X X X X X X X A Y Y Y Y Z Z Z Z Z 1 X X X X X X X X X V Y Y Y Y Z Z Z Z Z 8 X X X X X X X X X 7 X X X X X X X X X X = Running Number จากระบบ Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลัก ) Z = 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย กลุ่ม 7000 O Y Y Y Y Z Z Z Z Z รหัส ผู้ขาย การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเลขที่เอกสาร

7 การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก กลุ่ม 7000  ค้นหาได้โดย ระบุ เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน 13 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก  ค้นหาได้โดย ระบุ Passport Number หรือ รหัสประเทศ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ รหัสประเทศ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ  ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก เนื่องจากชื่อผู้ขายอาจมีการซ้ำกันได้ ระบบจึงใช้รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลข ประจำตัวตามบัตรประชาชน ซึ่งไม่มีการซ้ำซ้อน เป็นตัวแยกแยะข้อมูลผู้ขายในกลุ่ม 1000, 2000, 5000 ส่วนกลุ่ม 3000, 4000, 7000 ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วน ราชการเป็น ตัวแยกแยะข้อมูล

8 การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข

9 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข

10 การค้นหาตาม เลขที่เอกสาร การค้นหาข้อมูลหลัก ผู้ขายตามเงื่อนไข

11 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

12

13

14

15

16 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย

17 การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt การ ค้นหา ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย การ สร้าง ข้อมูล หลัก ผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google