งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

2 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
มีวิธีการค้นหา 2 วิธี 1 การค้นหา ตามเลขที่เอกสาร 2 การค้นหา ตามเงื่อนไขอื่น

3 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

4 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

5 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเลขที่เอกสาร

6 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเลขที่เอกสาร
รหัสผู้ขาย การค้นหาตามเลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 9 X X X X X X X X X A Y Y Y Y Z Z Z Z Z 1 X X X X X X X X X V Y Y Y Y Z Z Z Z Z 8 X X X X X X X X X 7 X X X X X X X X X X = Running Number จากระบบ Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลัก) Z = 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย กลุ่ม 7000 O Y Y Y Y Z Z Z Z Z

7 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข
กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก กลุ่ม 7000 ค้นหาได้โดย ระบุ เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน 13 หลัก ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ค้นหาได้โดย ระบุ Passport Number หรือ รหัสประเทศ+เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ เนื่องจากชื่อผู้ขายอาจมีการซ้ำกันได้ ระบบจึงใช้รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน ซึ่งไม่มีการซ้ำซ้อน เป็นตัวแยกแยะข้อมูลผู้ขายในกลุ่ม 1000, 2000, ส่วนกลุ่ม 3000, 4000, 7000 ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการเป็น ตัวแยกแยะข้อมูล การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

8 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข

9 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข
การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

10 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข
การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

11 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

12 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

13 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

14 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

15 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

16 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

17 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

18 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

19 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

20 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

21 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

22 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

23 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

24 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google