งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒ นกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒ นกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒ นกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการเรียนการสอน ภายในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง แนวทางการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ จัดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างดี เราเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าผู้ศึกษาทุก ท่านจะได้รับประโยชน์ และความรู้จากการศึกษาจากรายงาน เล่มนี้ไม่มากก็น้อยหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูสุทธิลักษณ์ วัฒ นกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google