งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. All Dressed Up. งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ รับ sheet หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. All Dressed Up. งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ รับ sheet หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. All Dressed Up

2 งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ รับ sheet หน้า 43 Exercise 1 แล้ว ตอบคำถามต่อไปนี้ รับ sheet หน้า 43 Exercise 1 แล้ว ตอบคำถามต่อไปนี้ What time is it? What time is it? What’s the woman doing? What’s the woman doing? Why did she call the police? Why did she call the police? What did she inform the police? What did she inform the police? What’s her answer? What’s her answer?

3 ฟังบทสนทนา ใน exercise 2 ฟังบทสนทนา ใน exercise 2 อ่านตาม อ่านตาม จับคู่ฝึกการอ่าน จับคู่ฝึกการอ่าน งาน 1.1 แปลบทสนทนาเป็นภาษาไทย.... พร้อมตอบคำถาม. ต่อไปนี้ลงด้านหลัง sheet งาน 1.1 แปลบทสนทนาเป็นภาษาไทย.... พร้อมตอบคำถาม. ต่อไปนี้ลงด้านหลัง sheet What are they talking about? What are they talking about? Who did the speaker describe? Who did the speaker describe? What does he look like? What does he look like?

4 งาน 1.2..Exercise 3 ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ งาน 1.2..Exercise 3 ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ แต่งบทสนทนาตามแบบ exercise 2 เกี่ยวกับบุคคลทั้ง 3 ในรูปลงด้านหลัง sheet แต่งบทสนทนาตามแบบ exercise 2 เกี่ยวกับบุคคลทั้ง 3 ในรูปลงด้านหลัง sheet บทสนทนาที่แต่งให้เปลี่ยนข้อมูลตาม ลักษณะของบุคคลทั้ง 3 แทนที่บนคำที่ขีด เส้นใต้ใน Exercise 2 บทสนทนาที่แต่งให้เปลี่ยนข้อมูลตาม ลักษณะของบุคคลทั้ง 3 แทนที่บนคำที่ขีด เส้นใต้ใน Exercise 2 งานพิเศษ 1… แปล Adj. และ Adv. เป็น ไทย แล้วเลือกเพียง 10 คำจากคำทั้งสอง ประเภท เพื่อแต่งประโยค 10 ประโยค งานพิเศษ 1… แปล Adj. และ Adv. เป็น ไทย แล้วเลือกเพียง 10 คำจากคำทั้งสอง ประเภท เพื่อแต่งประโยค 10 ประโยค

5


ดาวน์โหลด ppt 4. All Dressed Up. งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ งานหน่วยที่ 3 ติดลบ 1 วันพรุ่งนี้ และ เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ รับ sheet หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google