งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ ชน ะ ผู้ แพ้ กั บ. When a winner commits a mistake, he say I'm wrong ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะ พูดว่า ฉันทำผิดเอง When.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ ชน ะ ผู้ แพ้ กั บ. When a winner commits a mistake, he say I'm wrong ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะ พูดว่า ฉันทำผิดเอง When."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ ชน ะ ผู้ แพ้ กั บ

2 When a winner commits a mistake, he say I'm wrong ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะ พูดว่า ฉันทำผิดเอง When a loser commits a mistake, he says it's not my fault ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

3 A winner works harder and has more time than a loser ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และ มีเวลามากกว่าผู้แพ้ A loser always is too busy to do what is necessary ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำ หลัง busy Busy 12 hr. Another is free time all time

4 A winner faces and solves his/her problems ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น A loser does otherwise ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา

5 A winner makes things happen ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎ ผลงานขึ้น A loser makes promises ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ ลมปาก แต่ไม่ลงมือ I promise.. I ’ m doing

6 A winner wld say " I am good but not as good as I want to be ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ " A loser wld say " I am not as bad as others ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่ มีผลงานแย่กว่าตัวเขา " Not bad.. Wow!.. but?

7 A winner listens, understand and responds ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้ A loser only waits until it's his/her turn to speak ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำ ความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของ ตัวเอง I know.. Um.. OK! A..B..C..

8 A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มี ความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะ พยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่า เขา HH.. Very good 1 3 2

9 A winner is responsible not just for his own work ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กร ประสบความสำเร็จ ( ไม่ไปก้าวก่ายงานคนอื่น ) A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่ I ’ m busy My job is 1,2,3 I have a job I can receive

10 A winner wld say " There shd be a better way to do it " ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ A loser wld say " This is the only way to do " ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ " Many ways One way

11 A winner like you will share this with his/her friends ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆ ของเขา A loser will just keep this to himself/herself because he/she doesn't hv time to share this with others. ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่า เขาไม่มี เวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น I will share I ’ m not


ดาวน์โหลด ppt ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ ชน ะ ผู้ แพ้ กั บ. When a winner commits a mistake, he say I'm wrong ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะ พูดว่า ฉันทำผิดเอง When.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google