งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RFID Technology. RFID คืออะไร ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่ วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification) คือระบบชี้เฉพาะ อัตโนมัติ (Automatic Identification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RFID Technology. RFID คืออะไร ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่ วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification) คือระบบชี้เฉพาะ อัตโนมัติ (Automatic Identification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RFID Technology

2 RFID คืออะไร ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่ วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification) คือระบบชี้เฉพาะ อัตโนมัติ (Automatic Identification) แบบไร้สาย (Wireless) ระบบนี้จะ ประกอบด้วยอุปกรณ์สองส่วน คือ ส่วน เครื่องอ่าน (Reader) และส่วนป้ายชื่อ (Tag) โดยการทำงานนั้นเครื่องอ่านจะทำ หน้าที่จ่ายกำลังงานในรูปคลื่นความถี่วิทยุ ให้กับตัวบัตร ยังผลให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามารถส่งข้อมูลจำเพาะที่แสดงถึง "Identity" กลับมาประมวลผลที่ตัวอ่านได้

3

4 รูปแบบการอ่านค่า เช่น

5 คุณสมบัติของต้นแบบชิป RFID เป็นระบบชี้เฉพาะด้วยความถี่วิทยุบนชิปเดี่ยว เป็นระบบไร้สัมผัส (Contactless) ใช้งานในย่านความถี่ 13.56 MHz มีหน่วยความจำพรอมอนุกรมแบบโปรแกรมได้ ครั้งเดียวขนาด 64 บิต ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบอินเวอร์ส แมนเชสเตอร์ขนาด 70 กิโลบิตต่อวินาที มีระบบป้องกันการชนกันของข้อมูล (Anti- Collision Feature) ขนาดได (Die) 2,270 x 2,620 ตาราง ไมครอน กินกำลังไฟ 140 ไมโครวัตต์ ที่ 3.3 โวลต์ ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซีมอส 0.8 ไมครอน

6 การประยุกต์ใช้งาน RFID ระบบการบอกรหัสสัตว์เลี้ยง (Animal identification) ระบบทะเบียนประวัติ บัตร ประชาชน (e-Citizen) ระบบข้อมูลประวัติการ รักษาพยาบาล (Health Care) ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) เช่นบัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้า ระบบบัญชีรายการอัตโนมัติ (Automated Inventory)

7 ( ต่อ ) ระบบบอกรหัสพนักงาน (Automatic Teller) ระบบอนุญาตเข้าออกสำนักงาน (Security Access) ใช้แพลตฟอร์มออกแบบ Cadence ED ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (Immobilizer) ระบบหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library)

8 Smart-Warehouse การจัดการคลังสินค้าการจัดการ คลังสินค้ารูปแบบใหม่ที่พร้อมสมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยี RFID ช่วยให้การ จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ง่ายดายด้วยเครื่องมือ ช่วยงานต่างๆ

9 Electronic Toll Collection (ETC) ระบบบริหารจัดการระบบ จราจร ระบบขนส่ง (Logistic) โดยใช้ เทคโนโลยี RFID ซึ่งมีทั้ง แบบ Passive Tag และ Active Tag สามารถอ่าน / เขียนข้อมูลลงใน RFID Tag ได้ในระยะไกล ช่วยให้ การจัดการเรื่องระบบจราจร และการขนส่งมีข้อมูลที่ทัน ต่อเหตุการณ์สามารถวิ เคาะห์สภาพปัญหาระบบ การจราจรได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมี RFID Tag สำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน (License Plate Tag) เพื่อ รองรับการ Indentify

10 Contacless Payment เงินสดในรูปแบบบัตรเป็นที่นิยมใช้งานอย่าง มากในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานอย่างมากใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยี RFID ทำให้เกิด การใช้งานแบบ Contact-less คือการใช้บัตรแตะ ที่ตัว RFID Reader ซึ่งทำงานรวดเร็ว และมีความ ปลอดภัยอย่างสูง ทำให้การใช้งานมีความนิยม อย่างมาก เรามี Solution ทางด้าน Contacless Payment รองรับกับธุรกิจของท่าน ซึ่งจะทำให้ ธุรกิจของท่านขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อย่าง ง่ายดาย โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง RFID

11 Production Line Tracking การจัดการใน line การผลิต ในปัจจุบันต้องการข้อมูล การผลิตที่ถูกต้องสมบูรณ์และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การใช้เทคโนโลยี RFID สำหรับการ Tracking ใน line ผลิตมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจาก เทคโนโลยี RFID มีความแม่นยำในการทำงาน และ ทำงานในแบบ Automation ไม่ต้องใช้คนยุ่งเกี่ยว ทำงานแบบไม่มีวันหยุด ไม่พัก ไม่เจ็บป่วย ไม่ลางาน ดังนั้นเทคโนโลยี RFID จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญใน การใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

12 Logistic การจัดการ Logistic เป็นหัวใจหลัก ของการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือ ในระดับประเทศ ด้วย RFID เทคโนโลยีเราสามารถสร้างเสริม ข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไปให้กับท่าน ได้ เพื่อการวิเคราะห์หารูปแบบการ จัดการใหม่ ๆ

13 RFID ในประเทศไทย ม. เกษตรดึง RFID ยกระดับ มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทย์ฯนำร่องลงทะเบียนสัตว์ ด้วย RFID RFID เทคโนโลยีใหม่ของบัตรจอดรถ ประโยชน์ RFID การกระจายสินค้า ปณท นำอาร์เอฟไอดีติดตาม - ตรวจ สอบขนบัตรเลือกตั้ง “ ทรู ” สมใจคอนเวอร์เจนต์ ม. ค. 51 นำ ร่อง RFID Sim

14 การนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ใน ห้องสมุด เหตุผลในการนำเทคโนโลยี RFID มา ใช้ในห้องสมุด คือเทคโนโลยี RFID มี ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ และเอื้อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ ดังนี้ ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการ ให้บริการยืมคืน ทำให้การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย ตนเองง่ายขึ้น มีความปลอดภัยสูง เพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจชั้นหนังสือ ป้าย RFID มีอายุการใช้งานนาน

15 ประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนการ ติดตั้งระบบ RFID ในห้องสมุด งบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบ เทคโนโลยี RFID ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้

16


ดาวน์โหลด ppt RFID Technology. RFID คืออะไร ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่ วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification) คือระบบชี้เฉพาะ อัตโนมัติ (Automatic Identification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google