งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 614316 Warehouse and Material Handling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 614316 Warehouse and Material Handling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 614316 Warehouse and Material Handling

2 Assignment  Theory (group)10%  Final Project (group)25%  Article (individual)5%

3 Theory 1 AGV and Robot in mat handling 2 ASRS 3 Barcode 4 Magnetic stripe and Smart card 5 RFID (Radio Frequency Identification) 6 Automated optical inspection 7 GPS (Global Positioning System) 9. Intelligent / Active packaging 10. EDI (Electronic Data Interchange)

4 Final Project กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ  สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันของระบบ คลังสินค้าหรือระบบการขนส่งวัสดุ  วิเคราะห์ปัญหาในระบบคลังสินค้า  นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

5 Article  นำเสนอบทความทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าหรือระบบการขน ถ่ายวัสดุ  สรุปประเด็น


ดาวน์โหลด ppt Assignment 614316 Warehouse and Material Handling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google