งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคน ต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคน ต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคน ต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน

3 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่สะสม พลังงานความร้อนในบรรยากาศโลกไว้มากที่สุดและมี ผลทำให้ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดา ก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ CO2 ส่วนมากเกิดจากการ กระทำของมนุษย์เช่น - การเผาไหม้เชื้อเพลิง - การผลิตซีเมนต์ - การเผาไม้ ทำลายป่า

4 ในสภาวะปกติ โลกเราจะได้รับพลังงานประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย์ ในรูปแบบของการแผ่รังสี พลังงานที่เหลือมาจากความร้อนใต้ภิพซึ่งหลงเหลือ จากการก่อตัวของโลกจากฝุ่นธุลีในอวกาศ และการ สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในโลก

5 รักษาป่าไม้ให้ได้มากที่สุด และลดหรืองดการจัดซื้อ สิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ ที่ทำจากไม้ที่ตัดเอามา จากป่า เพื่อปล่อยให้ต้นไม้และป่าไม้เหล่านี้ได้ทำหน้าที่การ เป็นปอดของโลกสืบไป


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคน ต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google