งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRE-ENGINEERING 1-B. Task Manager โปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้อมกับ OS Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRE-ENGINEERING 1-B. Task Manager โปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้อมกับ OS Windows."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRE-ENGINEERING 1-B

2 Task Manager โปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้อมกับ OS Windows

3 วิธีเปิด Task Manager Ctrl+Alt+Del Ctrl+Alt+Del *** ใน Windows Vista / 7 การกด Ctrl+Alt+Del กับกลายเป็นการเปิด Windows Security screen แล้วจึงเลือก Task Manager ภายหลัง ***

4 วิธีเปิด Task Manager Right-Click Taskbar ถือว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปิด Windows Task Manager เพียงแค่คลิกขวา ที่ taskbar และเลือก Start Task Manager เพียงแค่นั้น คือ เพียงลากเมาส์แล้วคลิกอีก 2 คลิกก็เป็นอัน สำเร็จ ถือว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปิด Windows Task Manager เพียงแค่คลิกขวา ที่ taskbar และเลือก Start Task Manager เพียงแค่นั้น คือ เพียงลากเมาส์แล้วคลิกอีก 2 คลิกก็เป็นอัน สำเร็จ

5 วิธีเปิด Task Manager Ctrl+Shift+Esc วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปิด Task Manager

6 แทบต่างๆใน Task Manager 1.Applications ใช่ดูการ ทำงานของ Applications/Programs ใน PC ที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้

7 แทบต่างๆใน Task Manager 2.Processes ใช้ดูการ ทำงานของโปรแกรมทั้งหมดที่ กำลังทำงานบน PC และสามารถ ปิดได้เป็นบางโปรแกรม

8 แทบต่างๆใน Task Manager 3.Services ใช้ดู แก้ไข หรือ หยุดบริการต่างๆ ที่ทำงานอยู่ใน ปัจจุบัน

9 แทบต่างๆใน Task Manager 4.Performance ใช้ดูการ ทำงานของ RAM และ CPU ที่กำลัง ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

10 แทบต่างๆใน Task Manager 5.Networking ใช้ในการตรวจสอบ การเชื่อม Internet ว่ามีการเชื่อม Internet อยู่หรือไม่

11 แทบต่างๆใน Task Manager 6.Users ใช้ในการเปลี่ยน Users ภายใน PC รวมถึงการ Shut Down ได้อีกด้วย

12 วิธีปิดโปรโปรแกรมที่เราไม่ ต้องการโดยใช้ Task Manager 1. เลือกแทบ Applications

13 วิธีปิดโปรโปรแกรมที่เราไม่ ต้องการโดยใช้ Task Manager 2. เลือกโปรแกรมที่เรา ต้องการจะปิด

14 วิธีปิดโปรโปรแกรมที่เราไม่ ต้องการโดยใช้ Task Manager 3. เลือก End Task

15 Credit: http://mxhitech.blogspot.com/2011/06/6- ways-to-open-windows-task-manager.html http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B 8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E 0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%8 1%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9 %8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0 %B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9%8C


ดาวน์โหลด ppt PRE-ENGINEERING 1-B. Task Manager โปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้อมกับ OS Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google