งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาจีนที่ใช้ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ ก็ชื่อว่า 你好 陌生人 หนี ห่าว ม่อ เซิง เหริน nihao mosheng ren สวัสดี คนแปลกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาจีนที่ใช้ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ ก็ชื่อว่า 你好 陌生人 หนี ห่าว ม่อ เซิง เหริน nihao mosheng ren สวัสดี คนแปลกหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาษาจีนที่ใช้ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ ก็ชื่อว่า 你好 陌生人 หนี ห่าว ม่อ เซิง เหริน nihao mosheng ren สวัสดี คนแปลกหน้า

3 你好 สวั สดี หนี ห่าว nihao 陌生 人 คนแปลก หน้า ม่อ เซิง เหริน mosheng ren

4 เพลง “ รักไม่ต้องการ เวลา ” ภาษาจีนใช้ ชื่อว่า “ 爱不需 要时间来 证明 ” ai bu xuyao shijian lai zhengming อ้าย ปู้ ซวี เย่า สือ เจียน เจิ้ง หมิง รักไม่จำเป็นต้อง ใช้เวลาพิสูจน์

5 ตัวอย่างคำศัพท์ที่น่าสนใจ ในเพลงนี้ 陌生人 [mòshēngrén] คน แปลกหน้า 不怕 [bùpà] ไม่กลัว 心里 [xīnli] ในหัวใจ 自己 [zìjǐ] ตัวเอง 幸福 [xìngfú] ความสุข

6 วีดีโอเพลงที่นำเสนอ YouTube - Jocie Guo Mei Mei - 你好 ! 陌生 人YouTube - Jocie Guo Mei Mei - 你好 ! 陌生 人

7 แหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม http://www.krajong.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81% E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E 0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E 0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2- %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88/ http://www.pasajeen.com/?s=%E4%BD%A0%E5%A5 %BD+%E9%99%8C%E7%94%9F%E4%BA%BAhttp://www.pasajeen.com/?s=%E4%BD%A0%E5%A5 %BD+%E9%99%8C%E7%94%9F%E4%BA%BA+ http://www.chinavizpark.com/?p=1507


ดาวน์โหลด ppt ภาษาจีนที่ใช้ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ ก็ชื่อว่า 你好 陌生人 หนี ห่าว ม่อ เซิง เหริน nihao mosheng ren สวัสดี คนแปลกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google