งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดน คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะ ไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดน คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะ ไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป

2 ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดน คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะ ไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ -71 องศาเหนือ ประกอบด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ. ศ. 2541 มี ประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 15,027,863 ตารางกิโลเมตร สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของ พวกสแกนดิเนเวีย ( ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะ อังกฤษและบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ )

3

4 ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวียุโรป ซึ่งมีดินแดน ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทร ใหญ่ 3 คาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทร อิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศา เหนือ ถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสาย เมดิเตอร์เรเนียน ประกอบไปด้วย 15 ประเทศดังนี้ แอล บีเนีย อันดอร์รา โครเอเชีย ยิบรอต้า กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนา สเปน สโลวีเนีย

5

6 ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ ทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำให้ดินแดน ยุโรปตะวันตกนี้ไม่ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มี ความชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมิหน้าหนาว ไม่เย็นจัด เหมือนยุโรปที่อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรป ตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตร ภาษาในภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษาเยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกาย โปรเตสแตนท์และโรมันคาทอลิก ความแตกต่างของ ประเทศในยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกคือระบอบการ ปกครองและการเมงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

7 ประเทศที่มักจะกล่าวถึงว่าเป็นประเทศใน ยุโรปตะวันตก กรีซ ซานมารีโน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ นคร รัฐวาติกัน นอร์เวย เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอลตา โมนาโก เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก ลิกเตสไตน์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อันดอร์รา อิตาลี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์

8

9 ยุโรปตะวันออก มีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ 40 - 53 องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ สภาพความเป็นอยู่ เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกใน อดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้ มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้เป็น ภาษากลุ่มโรมานซ์และกลุ่มสลาโวนิก ได้แก่ประเทศ - เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน

10

11 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8 %B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81. ค้นคว้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8 %B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81 ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8 %B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81 ค้นคว้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8 %B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81 ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8 %B7%E0%B8%AD http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8 %B7%E0%B8%AD ค้นคว้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89 ค้นคว้าวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓.

12 สมาชิกกลุ่ม ๑. เด็กหญิง ซู่เจิน ลี ม. ๒ / ๑ เลขที่ ๙ ๒. เด็กหญิง นรีกานต์ แสงประนันท์ ม. ๒ / ๑ เลขที่ ๑๔ ๓. เด็กหญิง รังสิญาพร แจ่มแจ้ง ม. ๒ / ๑ เลขที่ ๒๑ ๔. เด็กหญิง วิลาสิณี เมืองมูล ม. ๒ / ๑ เลขที่ ๒๗ ๕. เด็กหญิง สุภัสสรา เตสุภา ม. ๒ / ๑ เลขที่ ๓๔


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดน คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะ ไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google