งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ด้าน สื่อผสม. *** ความหมายของสื่อผสม สื่อผสม คือ การนำสื่อ หลายชนิดมารวมกันมาใช้เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ด้าน สื่อผสม. *** ความหมายของสื่อผสม สื่อผสม คือ การนำสื่อ หลายชนิดมารวมกันมาใช้เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ด้าน สื่อผสม

2 *** ความหมายของสื่อผสม สื่อผสม คือ การนำสื่อ หลายชนิดมารวมกันมาใช้เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้ประโยชน์ในด้านใดด้าน หนึ่ง

3 *** ประเภทของสื่อ ถูกแบ่งออกเป็น -Linear สื่อที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็น ลำดับ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อจะถูก ส่งผ่านถึงผู้รับตามลำดับเนื้อหาที่ถูกสร้าง ขึ้น -Non-Linear สื่อทีมีเนื้อหาขึ้นอยู่ กับการตอบสนองของผู้ใช้ เนื้อหามีการ เปลี่ยนแปลงตามการตอบสนองของผู้รับ สื่อ ผู้รับสื่อสามารถปรับเปลี่ยนการ แสดงผล หรือข้อมูลของสื่อผ่านการ ตอบสนองที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น

4 *** รูปแบบของสื่อ แบ่งออกเป็น - ข้อความ - รูป - เสียง - ภาพเคลื่อนไหว - ภาพยนตร์ - การปฏิสัมพันธ์

5 ** ประเภทของภาพบิตแมป ** ภาพขาว ดำ

6 ภาพสี

7 อุปกรณ์บันทึกรูปภาพแบบบิตแมป 1. กล้อง ดิจิตอล

8 2. สแกนเนอร์

9 จบการนำเสนอ จัดทำโดย นาย ศาสกุนต์ จุลอ่อน 563160140133 รัฐศาสตร์ ( การปกครองและ การพัฒนา ) ขอบคุนครับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ด้าน สื่อผสม. *** ความหมายของสื่อผสม สื่อผสม คือ การนำสื่อ หลายชนิดมารวมกันมาใช้เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google