งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับเว็บ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับเว็บ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับเว็บ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 รูปแบบกราฟฟิกสำหรับ เว็บ  กราฟฟิกประเภท GIF  กราฟฟิกประเภท JPEG  กราฟฟิกประเภท PNG

3 การวัดขนาดและความ ละเอียดของรูปภาพ  ระบบการวัดขนาดรูปภาพ หน่วยในการวัดขนาดของรูปภาพในเว็บมีหน่วย เป็นพิกเซล (Pixel) เนื่องจาก ความ ละเอียดหน้าจอมีหน่วยเป็นพิกเซล ซึ่งเมื่อมีการ แสดงรูปภาพบนหน้าจอ จะจับคู่กันแบบหนึ่งต่อ หนึ่งกับพิกเซลของรูปภาพ ดังนั้น ในการ ออกแบบรูปภาพ และกราฟฟิกต่าง ๆ จึงควรใช้ ขนาดเป็นพิกเซลเสมอ  ระบบการวัดความละเอียดของรูปภาพ การวัดความละเอียดของรูปภาพมีหน่วยเป็น Pixels Per Inch (PPI) แต่ก็มีระบบการวัดอีก ระบบหนึ่ง คือ Dot Per Inch (DPI) ที่ใช้กับ ความละเอียดของรูปภาพที่พิมพ์ออกมา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยสามารถใช้แทนกันได้  ความละเอียดของรูปภาพ ส่วนใหญ่แล้วความละเอียดของรูปภาพควรจะมีแค่ 72 PPI เนื่องจากว่าความละเอียดของหน้า จอคอมพิวเตอร์มีความละเอียดต่ำ ดังนั้น ไม่ว่ารูป จะมีความละเอียดสูงมากเท่าใดไม่สามารถ มองเห็นความแตกต่างได้

4 กราฟฟิกรูปแบบ GIF  ระบบสีแบบอินเด็กซ์ 8 บิต  ระบบการบีบอัดข้อมูลของ GIF  เมื่อไหร่ถึงจะใช้ GIF  คุณสมบัติ Interlacing  ลักษณะโปร่งใส

5 วิธีการป้องกันไม่ให้เกิด ขอบที่ไม่ต้องการ  เลือกใช้ขอบแบบ Aliased  เลือกใช้ขอบแบบ Anti – Aliased  คุณสมบัติการเคลื่อนไหว  การลดขนาดไฟล์ GIF  ออกแบบลวดลายตาม แนวนอน  ลดขนาดบิตเด็ปและจำนวน เสียง  ลดปริมาณการสร้างสีใหม่

6 กราฟฟิกรูปแบบ JPEG  ระบบสีขนาด 24 บิต  ระบบการบีบอัดข้อมูลของ JPEG  การขยายข้อมูลของ JPEG  การสูญเสียคุณภาพ  เมื่อไหร่ถึงจะใช้ JPEG  การลดขนาดไฟล์ JPEG  Optimized JPEG

7 คำแนะนำในการออกแบบ กราฟฟิก  ออกแบบกราฟฟิกโดยใช้ชุด สี  ทำงานในระบบสีแบบ RGB  ย่อดีกว่าขยายรูปภาพ  ใช้ตัวอักษรแบบ Anti - Aliased


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับเว็บ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google