งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการมัลติมีเดีย

2 งานบริการมัลติมีเดีย
บริการงานพิมพ์ - บริการงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ขนาดA4 ด้วยระบบชำระเงินล่วงหน้า - บริการงานพิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง รองรับงานพิมพ์ขนาด A4 – A3 - บริการงานพิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์โปสเตอร์สีคุณภาพสูง รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ A2 – A0

3 งานบริการมัลติมีเดีย
บริการถ่ายภาพ - บริการถ่ายภาพติดบัตรพร้อมพิมพ์ หรือจัดเก็บลงบนสื่อบันทึกต่าง ๆ

4 งานบริการมัลติมีเดีย
บริการแปลงข้อมูล - รูปภาพ/ฟิล์ม/ฟิล์มสไลด์  JPEG, BMP, Etc. - เทปวีดีโอชนิดต่าง ๆ  VCD, DVD, MPEG, Etc. - เทปคาสเซ็ตเสียง  CD-Audio, Wave, MP3, Etc. - ไฟล์เอกสารดิจิตอล  PDF, Etc.


ดาวน์โหลด ppt งานบริการมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google