งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/30 Kasetsart University 1 งานบริการ มัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/30 Kasetsart University 1 งานบริการ มัลติมีเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/30 Kasetsart University 1 งานบริการ มัลติมีเดีย

2 2 Kasetsart University งานบริการมัลติมีเดีย บริการงานพิมพ์ - บริการงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 ด้วยระบบชำระเงินล่วงหน้า - บริการงานพิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง รองรับงานพิมพ์ขนาด A4 – A3 - บริการงานพิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์โปสเตอร์สี คุณภาพสูง รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ A2 – A0

3 3 Kasetsart University งานบริการมัลติมีเดีย บริการถ่ายภาพ - บริการถ่ายภาพติด บัตรพร้อมพิมพ์ หรือจัดเก็บลงบนสื่อ บันทึกต่าง ๆ

4 4 Kasetsart University งานบริการมัลติมีเดีย บริการแปลงข้อมูล - รูปภาพ / ฟิล์ม / ฟิล์มสไลด์  JPEG, BMP, Etc. - เทปวีดีโอชนิดต่าง ๆ  VCD, DVD, MPEG, Etc. - เทปคาสเซ็ตเสียง  CD- Audio, Wave, MP3, Etc. - ไฟล์เอกสารดิจิตอล  PDF, Etc.


ดาวน์โหลด ppt 1/30 Kasetsart University 1 งานบริการ มัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google