งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม “ การจัดระดับความเหมาะสม ของเว็บไซต์ ” น้องๆ ต้องรู้จัก เลือกใช้เว็บไซต์ที่ดี และมีประโยชน์กัน นะครับ !!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม “ การจัดระดับความเหมาะสม ของเว็บไซต์ ” น้องๆ ต้องรู้จัก เลือกใช้เว็บไซต์ที่ดี และมีประโยชน์กัน นะครับ !!!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม “ การจัดระดับความเหมาะสม ของเว็บไซต์ ” น้องๆ ต้องรู้จัก เลือกใช้เว็บไซต์ที่ดี และมีประโยชน์กัน นะครับ !!!

2 การจัดแบ่งเนื้อหาของ เว็บไซต์ เนื้อหาสีขาว : เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ ในด้าน การศึกษา และมีสื่อ e-Learning ให้ความรู้ ส่งเสริมความรู้ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว

3 เนื้อหาสีเทา : เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ หลากหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งอาจจะมี เนื้อหาทั้งของเว็บไซต์เองและโฆษณาแฝงที่มี เรื่องเพศ ความรุนแรง หรือการใช้ภาษาที่ไม่ เหมาะสมปะปนมาด้วย เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจาก เปิดให้ ผู้ใช้เข้าไปเขียนหรือโพสต์กระทู้ ความเห็นต่างๆ รวมถึง ใส่ภาพ วิดีโอต่างๆ ได้ การจัดแบ่งเนื้อหาของ เว็บไซต์

4 เนื้อหาสีดำ : เว็บไซต์ที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อนำเสนอสื่อผิด กฎหมาย เช่น เว็บไซต์ลามก การพนัน ขาย สินค้าผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหา เป็นอันตรายต่อสังคมและความมั่นคงของ ประเทศ ฯลฯ การจัดแบ่งเนื้อหาของ เว็บไซต์

5 ลองมา ประเมิน เว็บไซต์กัน ดูดีไหมครับ น้องๆ ????

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม “ การจัดระดับความเหมาะสม ของเว็บไซต์ ” น้องๆ ต้องรู้จัก เลือกใช้เว็บไซต์ที่ดี และมีประโยชน์กัน นะครับ !!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google