งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอสงวนสิทธิ์ ให้บัณฑิตสวมชุดครุยที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการเท่านั้น !!! เบอร์โทรศัพท์สอบถาม (044) ไม่มีบริการรับจองล่วงหน้า ให้บริการตามวันที่กำหนดเท่านั้น !

2 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี กำหนดการ ให้บริการเช่า / ซื้อ เสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่เวลา วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม – น. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม – น. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม – น. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – น – น. กำหนดการ ให้บริการรับคืนเสื้อครุยและเสื้อ เบลเซอร์ วันที่เวลา วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เสร็จพิธี – น. วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน – น. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน – น. หลังซ้อม ก่อนซ้อม

3 งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี ราคาเช่า, ซื้อ, เสื้อครุยและเสื้อเบลเซอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 รายการราคารายละเอียด ค่าเช่าค่ามัดจำ ซื้อชุดครุย 1,650.- ชุดครุย 1 ชุด, ไม้แขวน 1 อัน, เข็มวิทยฐานะ 2 อัน ซื้อเบลเซอร์ 1,250.- เสื้อเบลเซอร์ 1 ตัว, ไม้แขวน 1 อัน เช่าชุดครุย 1, ,150.- ได้รับเงินค่ามัดจำคืนเมื่อนำชุดมาคืน เช่าเบลเซอร์ 1, ได้รับเงินค่ามัดจำคืนเมื่อนำเสื้อมาคืน ประกอบด้วย หมายเหตุ : ค่ามัดจำจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก็ต่อเมื่อบัณฑิตคืนชุดครุยหรือเสื้อเบลเซอร์ ที่ไม่ชำรุดและอุปกรณ์ครบถ้วน ตรงตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น !!!


ดาวน์โหลด ppt งานการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี www.sut.ac.th กำหนดการให้บริการเช่า, ซื้อ, และคืนเสื้อครุยและ เสื้อเบลเซอร์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 งานพระราชทานปริญญาบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google