งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น

2 พื้นที่การอบ โอโซน วันจันทร์ที่ 2 – วันพุธที่ 4 ก. ค.2555 อาคาร A3 ชั้น B 1. สำนักทะเบียนนักศึกษา 2. ห้องควบคุมระบบอาคาร 3. ห้องบริการอาคารสถานที่รังสิต

3 พื้นที่การอบ โอโซน วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 อาคาร A3 ชั้น 1 และ 2 1. สำนักทะเบียนนักศึกษาและ การเงิน 2. ห้อง Imagine Lounge A3- 201 3. ห้องสัมมนา ( ห้องเล็ก ) A3- 202 4. ห้องสัมนา ( ห้องใหญ่ ) A3- 203

4 พื้นที่การอบ โอโซน วันจันทร์ที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 อาคาร A3 ชั้น M และ ชั้น 3 1. ห้อง Imagine Loung A3-M01 2. ห้องประชุม A3-301

5 วันศุกร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 อาคาร A1 ชั้น 3 1. ห้องสำนักวิชาการ 1. ห้อง อ. มณฑา และห้อง อ. อุทัยวรรณ 2. ห้องรองวิชาการ พื้นที่การอบ โอโซน

6 วันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 อาคาร A1 ชั้น 3 1. ห้องศูนย์สหกิจ 2. ห้องอาจารย์พิเศษ A1-306 3. ห้องตารางสอน A1-307

7 พื้นที่การอบ โอโซน วันเสาร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 อาคาร A2 ชั้น 1,2 1. โถงฝ่ายรับสมัครนักศึกษา, ห้อง แสดงผลงาน 2. ห้องสีน้ำเงิน, สำนักงานศูนย์ สร้างสรรค์ 3. ห้องแสดงผลงาน ( ห้องสีเขียว )

8 แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต โทร. 2990,2995


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google