งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ “ การลดระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินค่า ล่วงเวลาให้กับบุคลากร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ “ การลดระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินค่า ล่วงเวลาให้กับบุคลากร ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ “ การลดระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินค่า ล่วงเวลาให้กับบุคลากร ”

2

3

4

5

6

7

8 ใบสำคั ญจ่าย พร้อม เช็ค งานคลังและพัสดุ ผอ. ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี เครือข่าย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ : การลดระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากร บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน / ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา / หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน งานสารบรรณ ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ / คณบดี บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน / ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา / หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ / คณบดี ใบขอ อนุมัติ จ่าย ใบขอ อนุมัติ จ่าย ใบสำคั ญจ่าย พร้อม เช็ค

9

10 ใบสำคั ญจ่าย พร้อม เช็ค งานคลังและพัสดุ ผอ. ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี เครือข่าย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ : การลดระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากร งานสารบรรณ ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน / ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา / หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ / คณบดี ใบขอ อนุมัติ จ่าย ใบสำคั ญจ่าย พร้อม เช็ค

11 กราบขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสาย ปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ “ การลดระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินค่า ล่วงเวลาให้กับบุคลากร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google