งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) By Jiraporn konkhayan 07490167 (IT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) By Jiraporn konkhayan 07490167 (IT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) By Jiraporn konkhayan 07490167 (IT)

2 RAID คืออะไร

3 คือ เทคโนโลยีการนำ ฮาร์ดดิสก์ หลายๆ อันมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้มองเห็นเป็นอัน เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพิ่มความ น่าเชื่อถือของข้อมูล หรือเพิ่มประสิทธิภาพ การอ่าน / เขียนข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ หลักการโดยรวมของ RAID คือ การสำเนา ข้อมูล (mirroring) การแบ่งส่วนข้อมูล (striping) และการแก้ไขความผิดพลาด (error correction)

4 RAID มีกี่ประเภท หากจะแบ่ง RAID ตามประเภทของการ จัดการจัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีแล้วจะ มีมากกว่า 10 ชนิด แต่ที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย จริงๆ จะมีอยู่ราว 5 ชนิดคือ RAID-0, RAID-1, RAID-0+1, RAID-3 และ RAID-5 นอกจากนี้แล้วประเภทของ RAID ชนิดใหม่ ที่กำลังได้ร ับความนิยม เพิ่มขึ้นในขณะนี้ คือ RAID-30 และ RAID-50

5 RAID-0 เป็นการทำให้ความเร็ว ของฮาร์ดดิสก์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งความเร็วในการเขียน และอ่านข้อมูลจาก ฮาร์ดดิสก์จะเพิ่มตาม จำนวนฮาร์ดดิสก์ที่ นำมาใช้ ข้อมูลที่เรา จัดเก็บลงไปในฮาร์ดดิสก์ จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ

6 RAID-1 RAID 1 เป็นการทำให้ ข้อมูลมีความปลอดภัย สูงขึ้น คือ เมื่อเราจัดเก็บข้อมูล ลงไปในฮาร์ดดิสก์ ข้อมูล จะถูกจัดเก็บเหมือนกัน และพร้อมกัน ถ้าข้อมูล เกิดการเสียหายที่ ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่ง ก็ ยังสามารถใช้ข้อมูลจาก ฮาร์ดดิสก์อีกตัวได้

7 RAID-0+1 เป็นการนำ RAID 0 กับ RAID 1 มาใช้ ร่วมกัน เพื่อให้ได้ทั้ง ความเร็วและความ ปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ง จะต้องใช้ ฮาร์ดดิสก์ 4 ตัว โดย หลัก

8 RAID-3 RAID 3 เหมาะ สำหรับใช้ในงานที่มี การส่งข้อมูลจำนวน มากๆ เช่นงานตัด ต่อ Video

9 RAID-5 ได้นำข้อดีของ RAID แบบต่างๆ มารวมไว้ใน ตัวเอง คือ ราคา ประสิทธิภาพ และ ความสามารถในการ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

10 ข้อดี 1. จะทำให้ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงกว่า อัตราการโอนถ่ายข้อมูล ฮาร์ดดิสต์ตัว เดี่ยวๆ 2. สร้างความปลอดภัยให้ข้อมูล เรามั่นใจได้ ว่าข้อมูลจะไม่มีวันสูญหาย ถ้าหากมี ฮาร์ดดิสต์ ตัวใดตัวหนึ่งในอะเรย์ เสีย อย่างกะทันหัน 3. เพิ่มความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลต่อ ไดร์ฟได้อย่างไม่จำกัด

11 ข้อเสีย 1. ราคาแพง การติดตั้งเป็นแบบกึ่งถาวร 2. ต้องจัดการดูแลเป็นพิเศษ

12 Reference http://www.vcharkarn.com/vblog/35515/4 http://www.dld.go.th/ict/article/hard/hw22.html http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=1032 http://th.wikipedia.org/wiki/RAID http://www.overclockzone.com/spin9/raid/index.html


ดาวน์โหลด ppt RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) By Jiraporn konkhayan 07490167 (IT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google