งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HVD (Holographic Versatile Disc ). แผ่นดิสก์แบบ HVD (Holographic Versatile Disc) เป็นเทคโนโลยีดิสก์แสงที่ล้ำหน้าอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งยังอยู่ ช่วงของการวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HVD (Holographic Versatile Disc ). แผ่นดิสก์แบบ HVD (Holographic Versatile Disc) เป็นเทคโนโลยีดิสก์แสงที่ล้ำหน้าอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งยังอยู่ ช่วงของการวิจัยและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HVD (Holographic Versatile Disc )

2 แผ่นดิสก์แบบ HVD (Holographic Versatile Disc) เป็นเทคโนโลยีดิสก์แสงที่ล้ำหน้าอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งยังอยู่ ช่วงของการวิจัยและพัฒนา และน่าจะมีความสามารถใน การเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระบบการเก็บใน แผ่นดิสก์แสงแบบบลูเรย์ (Blu-ray Disc) และเอชดีดีวี ดี (HD DVD) ซึ่งนับว่ามีความจุสูงมากอยู่แล้วเทคโนโลยีดิสก์แสงบลูเรย์เอชดีดีวี ดี ดิสก์แบบนี้จะใช้เทคนิคอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า collinear holography โดยใช้เลเซอร์สองความถี่ นั่น คือ เลเซอร์สีแดง และเลเซอร์สีน้ำเงินเขียว โดยรวม แสงออกมาเป็นลำแสงเดียว เลเซอร์สีน้ำเงินเขียวนั้นจะ ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่ลงระดับเป็นชอบอ้างอิงเลเซอร์ จากชั้นผิวโฮโล กราฟใกล้ผิวบนสุดของแผ่น ขณะที่ เลเซอร์สีแดงนั้นใช้เพื่ออ่านข้อมูลเซอร์โวจากชั้นผิว อะลูมิเนียมแบบซีดีตามปกติที่อยู่ใกล้ผิวชั้นล่างสุดเลเซอร์ เลเซอร์สีแดงเลเซอร์สีน้ำเงินเขียว อะลูมิเนียม

3 ข้อมูลเซอร์โวนั้นใช้เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของหัวอ่าน เหนือแผ่นดิสก์ ซ่างคล้ายกับข้อมูลเซ็กเตอร์ แทร็ค และหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนั่นเอง ในแผ่น CD หรือ DVD นั้น ข้อมูลเซอร์โวนี้จะแทรกอยู่ระหว่าง ข้อมูลทั้งหมด ชั้นผิวกระจกเงาเหลือบเป็นสีรุ่งระหว่าง ข้อมูลโฮโลกราฟ และข้อมูลเซอร์โว จะสะท้อนเลเซอร์ สีน้ำเงินเขียว ขณะที่ปล่อยให้เลเซอร์สีแดงผ่านทะลุได้ วิธีการดังกล่าวจะป้องกันการแทรกแซงจากการหักเห ของเลเซอร์สีน้ำเงินเขียวจากหลุมข้อมูลเซอร์โว และ นับว่าเป็นข้อดีเหนือกว่าสื่อบันทึกโฮโลกราฟในอดีต ซึ่งมีการแทรกแซงเป็นอย่างมาก หรือขาดข้อมูลเซอร์ โวโดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีการ ขับ CD และ DVD ที่ใช้ในปัจจุบัน แผ่นดิสก์เหล่านี้มีความจุข้อมูลสูงถึง 3.9 เทอราไบต์ (TB) ซึ่งมีค่าสูงถึงประมาณ 160 เท่าของ แผ่นดิสก์ Blu-ray Disc แบบชั้นผิวเดียว นอกจากนี้ HVD ยังมีอัตราการส่งข้อมูล 1 จิกะบิต (Gbit)/ บิตด้วย

4 ข้อจำกัดของ HVD การขาดความเป็นมาตรฐานของเครื่องเขียนและสื่อ บันทึก รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความเที่ยงตรง ของแถบแสงสูง จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมาก ทำให้ผลิตออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์มวลชนยาก อีก ทั้งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องลงทุนสูง ราคาของ อุปกรณ์ในระยะแรกจึงยังมีราคาสูง ส่วนรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์การอ่านและเขียน HVD ยังคงมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับการพกพาและนำเสนอ สู่ตลาดผู้บริโภค แต่ก็มีบริษัทที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์นี้ ให้มีขนาดเท่ากับเครื่องอ่านเขียนซีดี ที่แพร่หลายใน ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสำหรับ HVD นี้ยังคงอยู่ในช่วง การพัฒนา และคาดว่าอีกไม่นานนักจะมีสินค้าออกสู่ ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

5

6 แหล่งข้อมูล http://www.vcharkarn.com/vblog/35003 http://th.wikipedia.org

7 จัดทำโดย นางสาวญาณิกา ทองลิ่ม 07500602


ดาวน์โหลด ppt HVD (Holographic Versatile Disc ). แผ่นดิสก์แบบ HVD (Holographic Versatile Disc) เป็นเทคโนโลยีดิสก์แสงที่ล้ำหน้าอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งยังอยู่ ช่วงของการวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google