งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก (4) เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก

3 สาระการเรียนรู้ 3 ตำแหน่งบนพื้นโลก และส่วนประกอบของโลก

4 1.ปรากฏการณ์ใดเกิดจากการ โคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ก.กลางวัน - กลางคืน
4 1.ปรากฏการณ์ใดเกิดจากการ โคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ก.กลางวัน - กลางคืน ข.น้ำขึ้น และน้ำลง ค.ฤดูกาล

5 2. เส้นสมมติที่ลากบนพื้นโลก ในแนวทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกเรียกว่าอะไร
5 2. เส้นสมมติที่ลากบนพื้นโลก ในแนวทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกเรียกว่าอะไร ก.ลองจิจูด ข.เส้นขนาน ค.เส้นเมอริเดียน

6 3. ระยะเวลาที่โลกโคจรใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุดเรียกว่าอะไร ก.สเฟียรอยด์
6 3. ระยะเวลาที่โลกโคจรใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุดเรียกว่าอะไร ก.สเฟียรอยด์ ข.อะเฟลิออน ค.เปริเฮลิออน

7 4. โลกมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ประการอะไรบ้าง…………………….
7 4. โลกมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ประการอะไรบ้าง……………………. ……………………………………………………. 5.วันที่ประเทศต่างๆทั่วโลกมี ระยะเวลากลางวันและกลางคืน ไม่เท่ากันจะมีอยู่ …….วัน คือ……..

8 ตำแหน่งบนพื้นโลก ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือ ตำบลใดตำบลหนึ่งบนพื้นโลก
8 ตำแหน่งบนพื้นโลก ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือ ตำบลใดตำบลหนึ่งบนพื้นโลก บอกได้โดยใช้ค่าพิกัดบนผิวโลก

9 ฉะนั้นทุกครั้งที่บอกค่ามุมละติจูดต้องบอกเป็นองศาเหนือหรือองศาใต้ด้วย
9

10 10

11 เส้นขนานสำคัญ 5 เส้น คือ 1…………………………………………………...
11 เส้นขนานสำคัญ 5 เส้น คือ 1…………………………………………………... 2……………………………………………………. 3……………………………………. ………….. 4…………………………………………………… 5…………………………………………………….

12 4. ลองติจูด(longitude) 1. เส้นขนาน (parallel) 2.ละติจูด (latitude)
12 2.ละติจูด (latitude) 3 เส้นเมริเดียน (meridian) 4. ลองติจูด(longitude) 5.เส้นวันที่ (date line)

13 เวลามาตรฐาน(Standard Time)
13 เวลามาตรฐาน(Standard Time)

14 เส้นวันที่(Date Line)
14 เส้นวันที่(Date Line)

15 ส่วนประกอบของโลก 15 โลกมีอายุ4,500 ล้านปีมีโครงสร้าง ทรงกลมเป็นชั้นๆ

16 สีน้ำเงิน คือ เปลือกโลกชั้นนอก สีแดง คือ เปลือกโลกชั้นใน
16 สีน้ำเงิน คือ เปลือกโลกชั้นนอก สีแดง คือ เปลือกโลกชั้นใน สีเหลืองเข้ม คือ แกนชั้นนอก สีเหลือง คือแกนชั้นใน

17 บริเวณเปลือกโลกมีลักษณะเป็น แผ่นๆเรียกว่า “ แผ่นเทคโทนิก”
17 บริเวณเปลือกโลกมีลักษณะเป็น แผ่นๆเรียกว่า “ แผ่นเทคโทนิก” (Tectonic Plate) แต่ละแผ่นเคลื่อน ตัวเฉลี่ย 10 เซนติเมตรต่อปี แผ่นเหล่านี้ เคลื่อนตามหินหลอม เหลวในเนื้อโลก

18 ส่วนประกอบของเปลือกโลก
18 ส่วนประกอบของเปลือกโลก ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นดิน ชั้นบรรยากาศ ชั้นสิ่งมีชีวิต

19 คือส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำ ทั้งหมดของผิวโลก
1 อุทกภาค (Hydrosphere) 19 คือส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำ ทั้งหมดของผิวโลก อุทกภาคครอบคลุมผิวโลกอยู่ ถึงสามในสี่ส่วน

20 2. ธรณีภาค (lithosphere) ส่วนที่เป็นแก่นหรือเปลือกโลก
20 2. ธรณีภาค (lithosphere) ส่วนที่เป็นแก่นหรือเปลือกโลก ที่รวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง ดิน หิน แร่ธาตุ

21 3.บรรยากาศ (Atmosphere) (ส่วนที่เป็นก๊าซหรืออากาศหุ้ม
21 3.บรรยากาศ (Atmosphere) (ส่วนที่เป็นก๊าซหรืออากาศหุ้ม ห่อโลกและอยู่สูงจากผิวโลก)

22 (ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ที่พื้นโลกทั้งหมด)
22 4.ชีวภาค ( Biosphere) (ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ที่พื้นโลกทั้งหมด)

23 23 พบกันใหม่ เรื่อง ส่วนประกอบของ เปลือกโลก


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google