งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Moral conduct is exquisite apparel. ศีล เป็นอาภรณ์อันล้ำค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Moral conduct is exquisite apparel. ศีล เป็นอาภรณ์อันล้ำค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Moral conduct is exquisite apparel. ศีล เป็นอาภรณ์อันล้ำค่า

2

3  เฉลย WRITING (P.72)  1. is growing  2. move  3. traffic jams  4. especially  5. different  6. easiest and cheapest  7. the cheapest  8. which  9. expensive  10.a longer distance

4  รับ sheet หน้า 73-74  เขียนเรื่องสั้น เรื่อง “Getting around in Bangkok” จากข้อมูลที่ให้ไว้ใน sheet  โดยเลือกนำเสนอการเดินทางที่ตนเองชอบ รวมทั้งบอก good point และ bad point จากใน sheet หรือตามความคิดของนักเรียนเอง เขียนลงกระดาษเปล่า โดยขึ้นต้นตามแบบ หน้า 74  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้แปลเนื้อเรื่องที่นักเรียน เขียนเป็นภาษาไทย  งานพิเศษ 8… แปลรูปทรงผมเป็นไทย

5

6  จบหน่วยที่ 6... นัดหมาย  คาบหน้าสอบเก็บคะแนน K 10 คะแนน ( นัด หมายห้องและคาบที่ใช้สอบ )  ให้นักเรียนรวบรวมงานของหน่วยที่ 6 ส่ง โดย ใช้แบบปกต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงานส่ง

7 WORKSHEETS UNIT 6 Submitted by Name.................................................Numbe r...................... Class............................................... Present Mr. Supachat Imkasem E33208 Reading and Writing English Semester 2 / 2557 Sa-nguanying School Suphanburi


ดาวน์โหลด ppt Moral conduct is exquisite apparel. ศีล เป็นอาภรณ์อันล้ำค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google