งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program Flow Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program Flow Chart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program Flow Chart

2 เริ่มต้น สิ้นสุด ป้อนข้อมูล ข้อมูล เชื่อมโยง กระบวนการ การตัดสินใจ เชื่อมโยงไปหน้าอื่น ทิศทาง

3 กระบวนการที่นิยามไว้แล้ว
ข้อมูลที่เก็บไว้ เอกสาร จอภาพ จานแม่เหล็ก

4 เริ่มต้น รับข้อมูล คำนวณ แสดงผลการคำนวณ จบการทำงาน

5 start Input x X= X+1 X > 10 ? No Yes 1

6 1 Print X Stop

7 start X- คะแนน N- จำนวน Sum –คะแนนรวม Avg - คะแนนเฉลี่ย Sum= Sum + X
Input Name,X X- คะแนน N- จำนวน Sum –คะแนนรวม Avg - คะแนนเฉลี่ย Sum= Sum + X N= N + 1 N > 10 ? No Yes 1

8 1 AVG= Sum / N Sort By Name Print Name,X,AVG Stop

9 A คะแนน > 80 คะแนน > 80 คะแนน > 70 N =10 ? Yes No Yes No No


ดาวน์โหลด ppt Program Flow Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google