งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program Flow Chart. ข้อมูล ป้อนข้อมูล กระบวนการ การตัดสินใจ เริ่มต้น สิ้นสุด ทิศทาง เชื่อมโยงไปหน้าอื่น เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program Flow Chart. ข้อมูล ป้อนข้อมูล กระบวนการ การตัดสินใจ เริ่มต้น สิ้นสุด ทิศทาง เชื่อมโยงไปหน้าอื่น เชื่อมโยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program Flow Chart

2 ข้อมูล ป้อนข้อมูล กระบวนการ การตัดสินใจ เริ่มต้น สิ้นสุด ทิศทาง เชื่อมโยงไปหน้าอื่น เชื่อมโยง

3 เอกสาร กระบวนการที่นิยามไว้แล้ว จอภาพจานแม่เหล็ก ข้อมูลที่เก็บไว้

4 รับ ข้อมูล คำนวณ เริ่มต้น จบการทำงาน แสดงผลการคำนวณ

5 X= X+1 Input x start X > 10 ? 1 No Yes

6 1 Print X Stop

7 Sum= Sum + X Input Name,X start N > 10 ? 1 No Yes X- คะแนน N- จำนวน Sum – คะแนน รวม Avg - คะแนน เฉลี่ย N= N + 1

8 1 Print Name,X,AVG Stop AVG= Sum / N Sort By Name

9 คะแนน > 80 คะแนน > 70 คะแนน > 80 A Yes No Yes No N =10 ? Yes No


ดาวน์โหลด ppt Program Flow Chart. ข้อมูล ป้อนข้อมูล กระบวนการ การตัดสินใจ เริ่มต้น สิ้นสุด ทิศทาง เชื่อมโยงไปหน้าอื่น เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google