งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้า ห้อง. รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทำรายงาน Present by Powerpoint 1. การจัดองค์การ start 27/4/08 2. การจัดคนเข้าทำงาน 3. การควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้า ห้อง. รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทำรายงาน Present by Powerpoint 1. การจัดองค์การ start 27/4/08 2. การจัดคนเข้าทำงาน 3. การควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้า ห้อง

2 รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทำรายงาน Present by Powerpoint 1. การจัดองค์การ start 27/4/08 2. การจัดคนเข้าทำงาน 3. การควบคุม 4. การรับรู้ 4/5/08 5. การจูงใจ 6. พฤติกรรมการทำงานของกลุ่ม / การ ทำงานเป็นทีม 7. ภาวะผู้นำ 11/5/08 8. การติดต่อสื่อสาร 9. การตัดสินใจ

3 นำเสนอรายงาน กลุ่มละ 6 คน ทำเป็น Powerpoint สรุปประเด็นสำคัญ ๆ พร้อมส่ง paper เก็บคะแนน Present ครั้งถัดไป.. 1. แนวความคิดด้านการจัดการ กลุ่มละ 6 2. การวางแผน 3. การจัดองค์การ 4. การจัดบุคลากรเข้าทำงาน 5. การสั่งการ 6. การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้า ห้อง. รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทำรายงาน Present by Powerpoint 1. การจัดองค์การ start 27/4/08 2. การจัดคนเข้าทำงาน 3. การควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google