งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แร่ประกอบหินอัคนี (Igneous Rock forming minerals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แร่ประกอบหินอัคนี (Igneous Rock forming minerals)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แร่ประกอบหินอัคนี (Igneous Rock forming minerals)

3 1.Quartz ( ควอรตซ์ ) ส่วนประกอบ : SiO 2 H : 7 สี (Color) : ไม่มีสีหรือขาว ใส สีอื่นๆ มีขาวขุน ชมพู ม่วง สีควันไฟถึงเกือบดำ ประกาย (Luster) : เหมือน แก้ว แนวแตก (Cleavage) : ไม่ มี การแตก (Fracture) : รูป ฝาหอย คุณสมบัติอื่นๆ : พบในหินเป็นเม็ดขาวใส เมื่อเกิดเป็นแร่ เดียวมักเป็นก้อนเนื้อแน่นหรือเป็นรูปผลึกแท่งหกเหลี่ยม อาจมีลายเส้นตามขวางบนหน้าผลึก ปลายทั้งสองข้างเป็น รูปปิระมิด เมื่อเกิดเป็นผลึกขาวใสเรียก Rock crystal สี ขาวขุ่นเรียก Milky quartz สีชมพูเรียก Rose Quartz สี ม่วงเรียก Amethyst และสีควันไฟจนเกือบดำเรียก Smoky quartz

4 Amethy st Rock crystal Smoky quartz Rose quartz Milky quartz

5 2. Orthoclase ( ออร์โทเคลส ) Microcline ( ไมโครไคลน์ ) ส่วนประกอบ : KAlSi 3 O 8 (K Feldspar) H : 6 สี (Color) : ขาว ครีม ชมพู เขียว เหลือง ส้ม ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : โดยมากเกิดเป็นเม็ดๆ หรือก้อนเนื้อแน่น บางทีเกิดเป็นรูปผลึก แท่งสั้นๆ ผิวของแนวแตกเรียบตั้งฉากกัน

6 3. Albite ( แอล ไบต์ ) ส่วนประกอบ : NaAlSi 3 O 8 (Na Plagioclase) H : 6 สี (Color) : ขาว ฟ้า เทาอ่อน เขียวจางๆ ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางเกือบตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : มักมีลายเส้นบนผิวแนวแตก แต่อาจไม่เห็น ได้ด้วยตาเปล่า บางทีมีการเล่นแสงสีน้ำเงินอ่อน

7 4. Labradorite ( แลบราโดไรด์ ) ส่วนประกอบ : Na, Ca, Al Silicate (Na, Ca Plagioclase) H : 6 สี (Color) : เทา เทาเข้ม ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางเกือบตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : มักมีลายเส้นบนผิวแนวแตก แต่อาจไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า การเล่นแสงชัดเจนขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้ม

8 5. Muscovite ( มัส โคไวต์ ) ส่วนประกอบ : Hydrous K, Al Silicate H : 2-3 สี (Color) : ไม่มีสี สีเทาหรือ สีน้ำตาลจางๆ ประกาย (Luster) : เหมือน มุกบนหน้าแบน แนวแตก (Cleavage) : 1 ทิศทางดีมาก การแตก (Fracture) : ไม่มี คุณสมบัติอื่นๆ : เกิดเป็นเกล็ดหรือเป็นแผ่นบางๆซ้อนกัน แผ่น บางๆเหล่านี้ยืดหยุ่นได้

9 6. Biotite ( ไบโอ ไทต์ ) ส่วนประกอบ : Hydrous K, Mg, Fe, Al Silicate H : 2.5 สี (Color) : สีดำบน หน้าแบน ประกาย (Luster) : เหมือนมุกบนหน้าแบน แนวแตก (Cleavage) : 1 ทิศทางดีมาก การแตก (Fracture) : ไม่มี คุณสมบัติอื่นๆ : คุณสมบัติคล้ายกับแร่มัสโคไวต์ แต่มีสีดำ เมื่อเกิดซ้อนทับกันมากๆจะทึบแสง

10 7. Hornblende (Amphibole) ฮอร์นเบลนด์ ส่วนประกอบ : Complex hydrous Na, Ca, Mg, Fe, Al Silicate H : 5-6 สี (Color) : ดำ เขียวแก่ ประกาย (Luster) : เหมือน แก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางทำมุมกัน 124 0 และ 56 0 แต่เห็นได้ยากด้วยตา เปล่า การแตก (Fracture) : ขรุขระ คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมยาว สีดำ และทึบ แสง รูปตัดขวางเป็นรูปข้าวหลามตัด

11 8. Augite (Pyroxene) ออ ไจต์ ส่วนประกอบ : Complex Ca, Mg, Fe, Al Silicate H : 5-6 สี (Color) : เขียวแก่ ดำ ประกาย (Luster) : เหมือน แก้วบนแนวแตก แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางทำมุมกัน 87 0 และ 93 0 แต่เห็นได้ยากด้วยตา เปล่า การแตก (Fracture) : ขรุขระ คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นรูปแท่งสั้นๆ รูปตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม มักจะทึบแสง

12 9. olivine ( โอลิวีน ) ส่วนประกอบ : (Mg, Fe) 2 SiO 4 H : 5-6 สี (Color) : เขียว ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : ไม่มี การแตก (Fracture) : รูปฝาหอย คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นเม็ดเล็กๆ กลมๆ คล้ายน้ำตาลทราย เมื่อผุพังสีจะออกน้ำตาล

13 10. Magnetite ( แมกนีไทต์ ) ส่วนประกอบ : Fe 3 O 4 H : 5-6 สี (Color) : ดำ ประกาย (Luster) : เหมือนโลหะ แนวแตก (Cleavage) : ไม่มี การแตก (Fracture) : ไม่มี ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : เนื้อแน่น หนัก ( ถ. พ. 5.18) สีผงดำ แม่เหล็กดูดติด พบในหินเป็นเม็ดเล็กๆมนๆ

14


ดาวน์โหลด ppt แร่ประกอบหินอัคนี (Igneous Rock forming minerals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google