งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์ • สร้างความสนใจ • เร้าอารมณ์ และความรู้สึกให้เกิดจินตนาการใน ภาพ • สร้างความจดจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์ • สร้างความสนใจ • เร้าอารมณ์ และความรู้สึกให้เกิดจินตนาการใน ภาพ • สร้างความจดจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์ • สร้างความสนใจ • เร้าอารมณ์ และความรู้สึกให้เกิดจินตนาการใน ภาพ • สร้างความจดจำ

2 แนวทางการใช้สีในสิ่งพิมพ์ การใช้สีเป็นสีพื้น • ต้องมีสีอ่อนกว่าตัวหนังสือหรือภาพที่จะพิมพ์ ทับลงไป การใช้สีเพื่อการตบแต่ง • เพิ่มความน่าสนใจ ความเด่น ของภาพส่วนใด ส่วนหนึ่ง • สีจะต้องเข้ากับลักษณะของสิ่งพิมพ์นั้นๆ • ใช้สีสดใส

3 แนวทางการใช้สีในสิ่งพิมพ์ การใช้สีเพื่อเน้นรายละเอียด • ใช้สีสว่าง สดใส • ใช้สีที่ต่างจากสีพื้น การใช้สีเพื่อการเน้นทั่วไป • เลือกพิมพ์สีใดสีหนึ่งเป็นสีสดใส • เพิ่มพื้นที่ในการพิมพ์มากยิ่งขึ้น เช่น ขยายตัว หนังสือ หรือภาพให้โตขึ้น

4 ทฤษฎีสี วรรณะของสี • สีร้อน – เหลือง แสด ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง • สีเย็น – เขียวอ่อน เขียว เขียวแก่ น้ำเงิน ม่วง คราม ม่วง ทั้งสองวรรณะประกอบกันเป็นวงจรสี 12 สี

5 แม่สีปฐม ภูมิ แม่สีทุติยภูมิ

6 สีคู่ และ สีกลมกลืน

7 สีกลมกลืน สีใดๆ ก็ตาม 3 สีที่อยู่เคียงข้างกัน ในวงจรสีทั้ง 12 สี

8 สีคู่ สีที่ตรงข้ามกันในวงจรสีทั้ง 12 สี

9 ความกลมกลืนของสี

10 Color Effects สีแดงบนพื้นสีดำจะดูแจ่มชัดกว่าบนพื้น ขาว สีแดงบนพื้นสีส้มดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนบน พื้นสีฟ้าเขียว สีเหลี่ยมสีแดงบนพื้นสีดำดูมีขนาดใหญ่ กว่าบนพื้นสีอื่น

11 สีและสัญลักษณ์ เหลืองความสุข แดงความร้อนแรง อันตราย แดงเข้มชนชั้นสูง ชมพูผู้หญิง ส้มความสงบ ความเย็น ความจริง ฟ้าความซื่อสัตย์ ความ จงรักภักดี ความมั่นคง เขียวความสดชื่น เขียวเข้มความอิจฉาริษยา

12 สีและสัญลักษณ์ ม่วงพลัง จิตวิญญาณ น้ำตาลความร่ำรวย ความอุดม สมบูรณ์ ขาวความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความ จริง ดำความตาย บาป ความ สง่างาม ทองความร่ำรวย เกียรติยศ สติปัญญา เงินความร่ำรวย พลัง ความ บริสุทธิ์ เทาความเป็นกลาง ความเพิกเฉย ความอดทน ความเป็นผู้ใหญ่

13 ประเภทของ Identity Mark ( เครื่องหมาย / ตราสัญลักษณ์ ) •Logo/Trademark: ภาพสัญลักษณ์ •Insignia: เครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราทหาร •Monogram: เครื่องหมายที่มาจากอักษรแรก ของชื่อ •Crest: ตราประจำตระกูล •Nameplate/Flag: เครื่องหมายของ หนังสือพิมพ์ •Masthead: เครื่องหมายของนิตยสาร จดหมาย ข่าว •Emblem: สัญลักษณ์แสดงถึงชนชั้น

14 รูปแบบของ Identity Mark •Signature mark – พัฒนามาจากลายเซ็นของผู้ ก่อตั้ง •Monogram - พัฒนามาจากอักษรย่อของชื่อ •Associative mark •Allusive mark •Abstract mark

15 Signature Mark

16 Monogram

17 Associative Mark

18 Abstract Mark

19 Allusive Mark

20 หลักการสร้าง Identity Mark พิจารณาว่า – สัญลักษณ์นี้สามารถแสดงถึงความเป็นองค์กรได้ หรือไม่ – สัญลักษณ์นี้องค์กรสามารถผลิตซ้ำได้เองหรือไม่ – สามารถย่อ หรือขยายสัญลักษณ์นี้ได้โดยไม่ สูญเสียรายละเอียดที่สำคัญหรือไม่ – สัญลักษณ์นี้ร่วมสมัยหรือไม่ และจะดูล้าสมัยใน เวลาอันสั้นหรือไม่ – สัญลักษณ์นี้มีความยืดหยุ่นพอที่จะนำไปใช้บน พื้นผิวอื่นที่ไม่ใช่สองมิติได้หรือไม่ – สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธ์ป้องกันการ ลอกเลียนแบบได้หรือไม่ – สัญลักษณ์นี้สามารถผลิตได้ทั้งในรูปของภาพสี และภาพขาวดำหรือไม่

21 แนวโน้มของการ ออกแบบ Logo

22 1. หยดน้ำ (Droplets)

23 2. รูปทรงเรขาคณิตแบบเรียบ (Refinement)

24 3. แนววัยรุ่นช่วงยุค 1960 ตอน ปลาย (Pop)

25 4. ลายขดแบบธรรมชาติ (Natural Spirals)

26 5. รูปสัตว์ (Animorphic)

27 6. เอียงภาพเพื่อให้เกิดมิติ (Canted)

28 7. สร้างใบหน้าจากตัวอักษร (Alpha-face)

29 8. เพิ่มเงา (Shadows)

30 9. โปร่งแสง (Transparency)

31 10. สีเขียว (Green)

32 11. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)

33 12. ภาพเงาดำและตัวหนังสือ (Labels) Glue Company New York City School

34 13. รูปภาพ (Photo Icons) Orange e-graphic Our special Video

35 14. ลายห่วง (Slinky)

36 15. ขดลวด (Wire) Hand Eye Company


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์ • สร้างความสนใจ • เร้าอารมณ์ และความรู้สึกให้เกิดจินตนาการใน ภาพ • สร้างความจดจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google