งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์
สร้างความสนใจ เร้าอารมณ์ และความรู้สึกให้เกิดจินตนาการในภาพ สร้างความจดจำ

2 แนวทางการใช้สีในสิ่งพิมพ์
การใช้สีเป็นสีพื้น ต้องมีสีอ่อนกว่าตัวหนังสือหรือภาพที่จะพิมพ์ทับลงไป การใช้สีเพื่อการตบแต่ง เพิ่มความน่าสนใจ ความเด่น ของภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง สีจะต้องเข้ากับลักษณะของสิ่งพิมพ์นั้นๆ ใช้สีสดใส

3 แนวทางการใช้สีในสิ่งพิมพ์
การใช้สีเพื่อเน้นรายละเอียด ใช้สีสว่าง สดใส ใช้สีที่ต่างจากสีพื้น การใช้สีเพื่อการเน้นทั่วไป เลือกพิมพ์สีใดสีหนึ่งเป็นสีสดใส เพิ่มพื้นที่ในการพิมพ์มากยิ่งขึ้น เช่น ขยายตัวหนังสือ หรือภาพให้โตขึ้น

4 ทฤษฎีสี วรรณะของสี สีร้อน – เหลือง แสด ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง
สีเย็น – เขียวอ่อน เขียว เขียวแก่ น้ำเงิน ม่วงคราม ม่วง ทั้งสองวรรณะประกอบกันเป็นวงจรสี 12 สี

5 แม่สีปฐมภูมิ แม่สีทุติยภูมิ

6 สีคู่ และ สีกลมกลืน

7 สีใดๆ ก็ตาม 3 สีที่อยู่เคียงข้างกันในวงจรสีทั้ง 12 สี
สีกลมกลืน                                                                สีใดๆ ก็ตาม 3 สีที่อยู่เคียงข้างกันในวงจรสีทั้ง 12 สี

8 สีที่ตรงข้ามกันในวงจรสีทั้ง 12 สี
สีคู่                                                                  สีที่ตรงข้ามกันในวงจรสีทั้ง 12 สี

9 ความกลมกลืนของสี                                                                                                                                                                                             

10 Color Effects สีแดงบนพื้นสีดำจะดูแจ่มชัดกว่าบนพื้นขาว
                                                        สีแดงบนพื้นสีดำจะดูแจ่มชัดกว่าบนพื้นขาว สีแดงบนพื้นสีส้มดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนบนพื้นสีฟ้าเขียว สีเหลี่ยมสีแดงบนพื้นสีดำดูมีขนาดใหญ่กว่าบนพื้นสีอื่น

11 สีและสัญลักษณ์ เหลือง ความสุข แดง ความร้อนแรง อันตราย
เหลือง ความสุข แดง ความร้อนแรง อันตราย แดงเข้ม ชนชั้นสูง ชมพู ผู้หญิง ส้ม ความสงบ ความเย็น ความจริง ฟ้า ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความมั่นคง เขียว ความสดชื่น เขียวเข้ม ความอิจฉาริษยา

12 สีและสัญลักษณ์ ม่วง พลัง จิตวิญญาณ น้ำตาล ความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์
ม่วง พลัง จิตวิญญาณ น้ำตาล ความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ ขาว ความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความจริง ดำ ความตาย บาป ความสง่างาม ทอง ความร่ำรวย เกียรติยศ สติปัญญา เงิน ความร่ำรวย พลัง ความบริสุทธิ์ เทา ความเป็นกลาง ความเพิกเฉย ความอดทน ความเป็นผู้ใหญ่

13 ประเภทของ Identity Mark (เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์)
Logo/Trademark: ภาพสัญลักษณ์ Insignia: เครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราทหาร Monogram: เครื่องหมายที่มาจากอักษรแรกของชื่อ Crest: ตราประจำตระกูล Nameplate/Flag: เครื่องหมายของหนังสือพิมพ์ Masthead: เครื่องหมายของนิตยสาร จดหมายข่าว Emblem: สัญลักษณ์แสดงถึงชนชั้น

14 รูปแบบของ Identity Mark
Signature mark – พัฒนามาจากลายเซ็นของผู้ก่อตั้ง Monogram - พัฒนามาจากอักษรย่อของชื่อ Associative mark Allusive mark Abstract mark

15 Signature Mark

16 Monogram

17 Associative Mark

18 Abstract Mark

19 Allusive Mark

20 หลักการสร้าง Identity Mark
พิจารณาว่า สัญลักษณ์นี้สามารถแสดงถึงความเป็นองค์กรได้หรือไม่ สัญลักษณ์นี้องค์กรสามารถผลิตซ้ำได้เองหรือไม่ สามารถย่อ หรือขยายสัญลักษณ์นี้ได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดที่สำคัญหรือไม่ สัญลักษณ์นี้ร่วมสมัยหรือไม่ และจะดูล้าสมัยในเวลาอันสั้นหรือไม่ สัญลักษณ์นี้มีความยืดหยุ่นพอที่จะนำไปใช้บนพื้นผิวอื่นที่ไม่ใช่สองมิติได้หรือไม่ สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธ์ป้องกันการลอกเลียนแบบได้หรือไม่ สัญลักษณ์นี้สามารถผลิตได้ทั้งในรูปของภาพสี และภาพขาวดำหรือไม่

21 แนวโน้มของการออกแบบ Logo

22 1. หยดน้ำ (Droplets)

23 2. รูปทรงเรขาคณิตแบบเรียบ (Refinement)

24 3. แนววัยรุ่นช่วงยุค 1960 ตอนปลาย (Pop)

25 4. ลายขดแบบธรรมชาติ (Natural Spirals)

26 5. รูปสัตว์ (Animorphic)

27 6. เอียงภาพเพื่อให้เกิดมิติ (Canted)

28 7. สร้างใบหน้าจากตัวอักษร (Alpha-face)

29 8. เพิ่มเงา (Shadows)

30 9. โปร่งแสง (Transparency)

31 10. สีเขียว (Green)

32 11. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation)

33 12. ภาพเงาดำและตัวหนังสือ (Labels)
Glue Company New York City School

34 13. รูปภาพ (Photo Icons) Our special Video Orange e-graphic

35 14. ลายห่วง (Slinky)

36 15. ขดลวด (Wire) Hand Eye Company


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของสีในสิ่งพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google