งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิน 1/9 องค์ประกอบของดิน. ดิน 2/9 การผุพังของแร่ แร่ CO 2 และ H 2 O ผลิตผ ลหลัก ผลิตผล รอง เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า แคลไซต์    แร่ดิน เหนียว ทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิน 1/9 องค์ประกอบของดิน. ดิน 2/9 การผุพังของแร่ แร่ CO 2 และ H 2 O ผลิตผ ลหลัก ผลิตผล รอง เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า แคลไซต์    แร่ดิน เหนียว ทราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิน 1/9 องค์ประกอบของดิน

2 ดิน 2/9 การผุพังของแร่ แร่ CO 2 และ H 2 O ผลิตผ ลหลัก ผลิตผล รอง เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า แคลไซต์    แร่ดิน เหนียว ทราย แร่ดิน เหนียว - + ++ + ทราย, ประจุ ( โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม ) ทราย, เหล็กออกไซด์, ประจุ ( โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม ) ประจุ ( แคลเซียม ไบ คาร์บอเนต )

3 ดิน 3/9 การผุพังของ เฟลด์สปาร์

4 ดิน 4/9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ดิน

5 ดิน 5/9 ชั้นดิน

6 ดิน 6/9 อนุภาคของดิน

7 ดิน 7/9 การกระจายตัวของ อนุภาคของดิน

8 ดิน 8/9 แบบก้อนกลมแบบก้อนเหลี่ยมแบบแผ่น แบบแท่งหัวเหลี่ยมแบบแท่งหัวมนแบบก้อนทึบ แบบอนุภาคเดี่ยว โครงสร้างดิน


ดาวน์โหลด ppt ดิน 1/9 องค์ประกอบของดิน. ดิน 2/9 การผุพังของแร่ แร่ CO 2 และ H 2 O ผลิตผ ลหลัก ผลิตผล รอง เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า แคลไซต์    แร่ดิน เหนียว ทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google