งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควอรตซ์ ไมก้า เฟลด์สปาร์ แอมฟิโบล ไพร็อกซีน แคลไซต์ แร่ประกอบหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควอรตซ์ ไมก้า เฟลด์สปาร์ แอมฟิโบล ไพร็อกซีน แคลไซต์ แร่ประกอบหิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควอรตซ์ ไมก้า เฟลด์สปาร์ แอมฟิโบล ไพร็อกซีน แคลไซต์ แร่ประกอบหิน

2 วัฏจักรหิน

3 แหล่งกำเนิดหินอัคนี

4 หินอัคนีพุ หินอัคนีแทรกซอน
หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินบะซอลต์ หินอัคนีแทรกซอน หินแกรนิต หินไดออไรต์ หินแกรโบร

5 แร่ประกอบหินแกรนิต ฮอร์นเบรนด์ (สีดำ) ควอรตซ์ (สีเทาใส) เฟลด์สปาร์
(สีขาวขุ่น) แร่ประกอบหินแกรนิต

6 การผุพังอยู่กับที่ (Weathering)

7 การสึกกร่อน (Erosion)

8 กระบวนการผุพังทางเคมี (Chemical Weathering)
1. การละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำให้เกิดฝนกรด CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3- คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ  กรดคาร์บอนิค  ประจุไฮโดรเจน + ประจุไบคาร์บอเนต “ฝนกรดเกิดจากน้ำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ” 2. การผุพังของแคลไซต์ CaCO3 + CO2+ H2O  Ca HCO3- แคลไซต์ + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ  ประจุแคลเซียม  + ประจุไบคาร์บอเนต “แคลไซต์ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และน้ำ ทำให้เกิดประจุในสารละลาย” 3. การผุพังของแคลไซต์ CaCO3 + H+ + HCO3-  Ca HCO3- แคลไซต์ + ประจุไฮโดรเจน + ประจุคาร์บอเนต  ประจุแคลเซียม  + ประจุไบคาร์บอเนต “แคลไซต์ทำปฏิกิริยากับสารละลาย ทำให้เกิดประจุ” 4. การผุพังของเฟลด์สปาร์ 2 KAISi3O8 + (2 H HCO3- ) + H2O  Al2SiO5(OH) 4 + (2 K+ + 2 HCO3- ) + 4 SiO2 เฟลด์สปาร์ + (น้ำ + คาร์บอนไดออกไซด์) + น้ำ  แร่ดินเหนียว + (สารละลาย) + ทราย “แร่เฟลด์สปาร์ผุพังแล้วกลายเป็นดินและทราย”

9 การคัดขนาดตะกอนด้วยการพัดพาของน้ำ

10 ขั้นตอนที่ตะกอนกลับคืนเป็นหิน

11 หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินตะกอนเคมี หินปูน หินเชิร์ต หินตะกอน

12 สัดส่วนของหินตะกอนบนเปลือกโลก

13 แปรสภาพสัมผัส แปรสภาพบริเวณไพศาล

14 หินอ่อน หินแกรนิต หินไนส์ หินทราย หินควอร์ตไซต์ หินดินดาน หินชนวน
หินปูน หินอ่อน หินอ่อน

15 วัฏจักรการเกิดหินทั้งสามประเภท


ดาวน์โหลด ppt ควอรตซ์ ไมก้า เฟลด์สปาร์ แอมฟิโบล ไพร็อกซีน แคลไซต์ แร่ประกอบหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google