งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หิน 1/15 แร่ประกอบหิน ไมก้า ไพ ร็อก ซีน แคล ไซต์ ควอร ตซ์ เฟลด์ส ปาร์ แอมฟิ โบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หิน 1/15 แร่ประกอบหิน ไมก้า ไพ ร็อก ซีน แคล ไซต์ ควอร ตซ์ เฟลด์ส ปาร์ แอมฟิ โบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หิน 1/15 แร่ประกอบหิน ไมก้า ไพ ร็อก ซีน แคล ไซต์ ควอร ตซ์ เฟลด์ส ปาร์ แอมฟิ โบล

2 หิน 2/15 วัฏจักรหิน

3 หิน 3/15 แหล่งกำเนิดหินอัคนี

4 หิน 4/15 หินไดออ ไรต์ หินแกรนิ ต หินแกร โบร หินอัคนีแทรกซอน หินแอนดี ไซต์ หินบะ ซอลต์ หินไร โอไลต์ หินอัคนีพุ

5 หิน 5/15 แร่ประกอบหินแกรนิต ฮอร์นเบรนด์ ( สีดำ ) เฟลด์สปาร์ ( สีขาวขุ่น ) ควอรตซ์ ( สีเทาใส )

6 หิน 6/15 การผุพังอยู่กับที่ (Weathering)

7 หิน 7/15 การสึกกร่อน (Erosion)

8 หิน 8/15 กระบวนการผุพังทางเคมี (Chemical Weathering) 1. การละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำให้เกิดฝนกรด CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 - คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ  กรดคาร์บอนิค  ประจุไฮโดรเจน + ประจุไบ คาร์บอเนต “ ฝนกรดเกิดจากน้ำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ” 2. การผุพังของแคลไซต์ CaCO 3 + CO 2 + H 2 O  Ca ++ + 2 HCO 3 - แคลไซต์ + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ  ประจุแคลเซียม  + ประจุไบ คาร์บอเนต “ แคลไซต์ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และน้ำ ทำให้เกิด ประจุในสารละลาย ” 3. การผุพังของแคลไซต์ CaCO 3 + H + + HCO 3 -  Ca ++ + 2 HCO 3 - แคลไซต์ + ประจุไฮโดรเจน + ประจุคาร์บอเนต  ประจุแคลเซียม  + ประจุไบคาร์บอเนต “ แคลไซต์ทำปฏิกิริยากับสารละลาย ทำให้เกิดประจุ ” 4. การผุพังของเฟลด์สปาร์ 2 KAISi 3 O 8 + (2 H + + 2 HCO 3 - ) + H 2 O  Al 2 SiO 5 (OH) 4 + (2 K + + 2 HCO 3 - ) + 4 SiO 2 เฟลด์สปาร์ + ( น้ำ + คาร์บอนไดออกไซด์ ) + น้ำ  แร่ดินเหนียว + ( สารละลาย ) + ทราย “ แร่เฟลด์สปาร์ผุพังแล้วกลายเป็นดินและทราย ”

9 หิน 9/15 การคัดขนาดตะกอนด้วย การพัดพาของน้ำ

10 หิน 10/15 ขั้นตอนที่ตะกอน กลับคืนเป็นหิน

11 หิน 11/15 หินตะกอน หินปูนหิน เชิร์ต หินกรวดมนหิน ทราย หินดิน ดาน หินตะกอนเคมี

12 หิน 12/15 สัดส่วนของหินตะกอนบน เปลือกโลก

13 หิน 13/15 แปรสภาพบริเวณ ไพศาล แปรสภาพสัมผัส

14 หิน 14/15 หินอ่อน หินดิน ดาน หินแกรนิ ต หิน ไนส์ หินชนว น หินทรายหินควอร์ต ไซต์ หินปูนหิน อ่อน

15 หิน 15/15 วัฏจักรการเกิดหินทั้งสาม ประเภท


ดาวน์โหลด ppt หิน 1/15 แร่ประกอบหิน ไมก้า ไพ ร็อก ซีน แคล ไซต์ ควอร ตซ์ เฟลด์ส ปาร์ แอมฟิ โบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google