งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6 ประเภท ทีม 2 คน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ( โดยการ ปล่อยด้วยมือ ) ม.1-3 ประเภท ครู 1 คน นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6 ประเภท ทีม 2 คน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ( โดยการ ปล่อยด้วยมือ ) ม.1-3 ประเภท ครู 1 คน นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6 ประเภท ทีม 2 คน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ( โดยการ ปล่อยด้วยมือ ) ม.1-3 ประเภท ครู 1 คน นักเรียน 2 คน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 ประเภท ทีมไม่ เกิน 12 คน

3

4 เบอร์โทร 042-611311

5 ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนฝั่งตรงข้ามไปรษณีย์

6 ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมุกดาหาร

7 เวทีกลางแจ้ง สถานที่แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3

8

9 สถานที่แข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-6 และเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-3

10 สภาพภายในอาคาร

11

12


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6 ประเภท ทีม 2 คน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ( โดยการ ปล่อยด้วยมือ ) ม.1-3 ประเภท ครู 1 คน นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google