งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป
• การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6 ประเภท ทีม 2 คน • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 ประเภท ครู 1 คน นักเรียน 2 คน • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 12 คน

3

4 เบอร์โทร

5 ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนฝั่งตรงข้ามไปรษณีย์

6 ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมุกดาหาร

7 เวทีกลางแจ้ง สถานที่แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3

8

9 สถานที่แข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป
สถานที่แข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-6 และเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-3

10 สภาพภายในอาคาร

11 สภาพภายในอาคาร

12 ขอขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt • การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google