งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 โรงเรียนในเครือประภามนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 โรงเรียนในเครือประภามนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 โรงเรียนในเครือประภามนตรี

2 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง 3 ข้อ เพื่อ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเป็น เลิศ ของนักเรียน ในเครือโรงเรียนประภา มนตรี

3 1. การฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ทุกวัน จากสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน บ้าน ถามลูกทุกวัน : " วันนี้ลูกใช้ภาษาอังกฤษแล้วหรือ ยัง " ( การใช้ภาษา คือ การฟัง - พูด - อ่าน - เขียน )

4 2. การทบทวน คำศัพท์ ถามลูกทุกวัน : “ วันนี้ท่อง ศัพท์อะไร ”

5 3. การทำงานส่งครู ตรวจสอบทุกวันเกี่ยวกับ : การบ้าน การจัดตารางสอน การใช้กระเป๋านักเรียน

6 เพื่อลูกๆในเครือโรงเรียน ประภามนตรี : - รักเรียน ภาษาต่างประเทศ - ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต จริงได้ - มีผลสัมฤทธิ์สูง - ใช้ภาษาอังกฤษในการ สอบแข่งขันได้ - ใช้ภาษาอังกฤษในการ ประกอบอาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 โรงเรียนในเครือประภามนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google