งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม. 3 และ ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม. 3 และ ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม. 3 และ ม
ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 โรงเรียนในเครือประภามนตรี

2 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง 3 ข้อ เพื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ ของนักเรียน ในเครือโรงเรียนประภามนตรี

3 (การใช้ภาษา คือ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
1. การฝึกใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน จากสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบ้าน ถามลูกทุกวัน : "วันนี้ลูกใช้ภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง" (การใช้ภาษา คือ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

4 2. การทบทวนคำศัพท์ ถามลูกทุกวัน : “วันนี้ท่องศัพท์อะไร”
2. การทบทวนคำศัพท์ ถามลูกทุกวัน : “วันนี้ท่องศัพท์อะไร”

5 ตรวจสอบทุกวันเกี่ยวกับ :
3. การทำงานส่งครู ตรวจสอบทุกวันเกี่ยวกับ : การบ้าน การจัดตารางสอน การใช้กระเป๋านักเรียน   

6 เพื่อลูกๆในเครือโรงเรียนประภามนตรี: -รักเรียนภาษาต่างประเทศ -ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้ -มีผลสัมฤทธิ์สูง -ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันได้ -ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt ครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา สอนภาษาอังกฤษระดับ ม. 3 และ ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google